Sök

Sök
SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Foto: Dan Sjunnesson.

”Vi känner oss förberedda”

Elisa Sterner Jonsson befinner sig mitt i SOT-övningen i strategiskt-operativt tillämpning på fortsättningskursen i statsvetenskap på kandidatprogrammet. I det fem dagar långa scenariospelet – där Ryssland angriper Sverige – ingår hon i den tät som spelar rådgivare till ryska krigsmakten.

Vad har du för roll under det dubbelsidiga scenariospelet?

– Jag är registrator och tillhör ryska krigsmakten, och vårt mål är att angripa Sverige. Och det är ju lite speciellt med tanke på omvärldsläget och det finns en viss känsla av allvar, men sett ur spelets perspektiv tycker jag att det är gynnsamt att scenariot inte känns helt påhittat. Det var lätt att läsa på när vi skulle förbereda oss.

SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Elisa Sterner Jonsson, student på kandidatprogrammet i statsvetenskap.

Hur har ni förberett er på att spela Ryssland?

– Mycket är kunskaper sedan tidigare, men vi har även fått autentiska forskningsartiklar, andra dokument och lyssnat på forskare som talar om Ryssland. En utmaning för min tät är att ingen av oss har militär bakgrund, så vi försöker sätta oss in i allt som rör trupper, markförflyttningar och olika vapensystem. Det är utmanande, men vi lär oss otroligt mycket. Det här är ju viktigt att kunna om man ska jobba inom säkerhets- och försvarssektorn, och det här blir en första ”crash course”.

Hur var det att bygga upp en stabsorganisation?

– Vi har haft flera föreläsningar om exempelvis stabsmetodik, så vi känner oss förberedda. Vi har fått verktygen och nu ska vi bygga upp det på egen hand. Det är väldigt tillåtande – vi får pröva och vi får omorganisera oss. I förra veckan när vi förberedde oss inför scenariospelet började vi till exempel med att dela upp oss i grupper utifrån vapenslag – med flotta, markstridskrafter och flygvapen. Vi fick inspel från en mentor, och insåg att det var lite svårt att få ihop staben på det viset. Grupperna behöver prata så mycket med varandra att det är mer lämpligt att ha en kortsiktig och en långsiktig grupp.

Redan nu – dag två av fem – tycker du att övningen är lärorik. Varför?

– Vi pluggar mycket teoretiskt – filosofier och abstrakta begrepp. Vad makt kan vara och vad säkerhet kan vara utifrån massor av olika perspektiv. Vi har läst organisationsteori och ledningsteori… Och då att faktiskt få göra det här – och se hur teorierna identifieras praktiskt – det är superspännande.

– I slutet av varje dag har vi ett seminarium med en tätlärare, där vi diskuterar hur det har gått, om vi ser några hinder och generella observationer, och får prata igenom dagen. Det är otroligt givande att inte göra det efter hela spelet, utan i slutet av varje dag när allting är färskt.

– Än så länge har det inte varit jättestressigt, men det kommer. Syftet med övningen är att det ska bli ett fullskaligt krig. Enligt kursbeskrivningen ska vi förberedas för det värsta tänkbara scenariot och inte något mellanting. Jag tror att det är bra att utsätta oss för stress på det viset – det kommer man inte åt på en föreläsning.

Vad i scenariospelet är svårast hittills?

– Att få till en tydligare berednings- och beslutsstruktur är nog den största utmaningen hittills. Det blir lätt mycket diskussioner och tar för mycket tid, och vi har fått det konkreta rådet att skilja på beredning och beslut. Det är man inte så van vid som student – vi sitter ofta i seminarium där vi ska komma med många perspektiv. Nu ska vi bereda förslagen i små grupper och sen ta beslut i storgrupp utan diskussion. Alla kan inte säga sitt i varje enskild detalj, samtidigt har alla så mycket tankar och idéer… Det här är verkligen jätteroligt.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-05
Senast uppdaterad:
2024-02-13
Dela: