Sök

Sök
Olika staters flaggor på flaggstänger.

Statsvetenskap

Krishantering, säkerhet och internationella relationer

Kandidatprogrammet i statsvetenskap hos oss erbjuder en unik inriktning mot krishantering och säkerhet. Programmet ger dig kunskap om teorier och begrepp som fördjupar din förståelse för krig, kris och konflikt samt demokrati och rättvisa. Du får verktyg för att förstå vilka förhållanden som ligger bakom olika politiska händelser.

Vår inriktning mot krishantering och säkerhet rustar dig för arbete som till exempel utredare, rådgivare eller analytiker.

Möt våra studenter

Det är tydligt att skolan har högt anseende och att de som går ut härifrån får bra platser inom svensk förvaltning. Det gör att jag blir sporrad att visa framfötterna. Det är skönt att veta att den inriktning man valt på sina studier är efterfrågad.

— Rasmus Lindstedt 
Läs hela intervjun med Rasmus

Försvarshögskolan är en unik miljö på det sättet att du har en tydlig möjlighet att nätverka med människor som jobbar med de frågor du kommer arbeta med framöver. Det är små klasser, så man lär verkligen känna sina klasskamrater och lärare.

– Linda Ahlerup
Läs hela intervjun med Linda

När jag sökte kandidatprogrammet i statsvetenskap, så visste jag bara att jag ville jobba med krisberedskap eller försvarsfrågor på något sätt. Det var under utbildningen jag fick upp ögonen för statliga förvaltningsmyndigheter.

– Erik Stjernlöf
Läs hela intervjun med Erik

En unik akademisk miljö

Röster om kandidatprogrammet i statsvetenskap

Jag var redan på gymnasiet intresserad av olika typer av IR-teori, alltså internationella relationer, och tankar om hur man ska förstå världen i det inter-nationella perspektivet. Här finns en rolig atmosfär och intressanta perspektiv.
/Ella Ståhl, student på programmet.