Sök

Sök
Stefan borg

”Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden”

Stefan Borg, studierektor statsvetenskap:

Docent och universitetslektor Stefan Borg, studierektor och programansvarig för kandidatprogrammet i statsvetenskap.

Varför ska man studera statsvetenskap på Försvarshögskolan?

– Jag vill framför allt framhålla att Försvarshögskolan är ett ganska litet lärosäte. Här lär du snabbt och enkelt känna andra studenter och övrig personal. Man får också engagerade lärare som är aktiva forskare. Det är en stor fördel.

Vad utmärker Försvarshögskolans inriktning av ämnet?

– Vårt program i statsvetenskap har en tydlig inriktning mot krishantering och säkerhetspolitik. Studenterna läser tidigt specialiserade kurser. Du får möjlighet att ta kurser i förvaltningspolitik och politisk teori och krishantering med fokus på Sverige, men även internationella relationer.

Varför är inriktning mot krishantering och säkerhetspolitik aktuellt?

– Denna inriktning ligger otroligt rätt i tiden just nu, med först pandemin och nu kriget i Ukraina. Därför upplever vi ett av de högsta söktrycken i landet. Som student får du läsa tillsammans med andra som har ett intresse av och brinner för frågorna. Det är en stor styrka!

Andra fördelar med att studera statsvetenskap på Försvarshögskolan?

– Det är en internationell miljö här. De flesta kurser ges på svenska men vi har även en del seminarier, samt en stor del av kurslitteraturen, på engelska. Erasmusstudenter från andra europeiska länder läser en termin hos oss och våra studenter har möjlighet att studera utomlands på de lärosäten som vi samarbetar med.

– När du läser på programmet i statsvetenskap kan du dessutom välja en praktiktermin och min erfarenhet är att våra studenter har lätt att hitta intressanta praktikplatser.

Hur är möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning?

– Arbetsmarknaden är just nu väldigt god. Det finns möjlighet att få jobb på allt från Regeringskansliet till kommuner, liksom inom den privata sektorn. Våra utbildningar gör studenterna mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Kandidatprogram Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet

Internationellt masterprogram i statsvetenskap - Politik, säkerhet och kris

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-08
Senast uppdaterad:
2024-04-08
Dela: