Sök

Sök
Masterstudenten i statsvetenskap Gustav Christensson deltog i Nato-tävling vårterminen 2023.

Masterstudent finalist i Nato-tävling

Under sitt första år på masterprogrammet Politik, säkerhet och kris skickade Gustav Christensson in ett bidrag till den globala tävlingen ”Safer Tomorrow Initiative: Security starts with YOU(TH)” och blev en av tre finalister.

Gustav Christensson är nyss hemkommen från tävlingen Safer Tomorrow Initiative: Security starts with YOU(TH) som hölls i Madrid, där han bland annat fick tillfälle att presentera sitt bidrag för Natos Chief Scientist Bryan Wells.

Berätta om Nato-tävlingen

– Det var vår programansvariga som tipsade om tävlingen, och den lät spännande. Jag är ju verkligen intresserad av Nato-frågor. Vi fick tre frågor att välja mellan – alla med anknytning till NATO Summit i Madrid 2022. Man valde en fråga och utifrån den skulle man skriva ett "paper", en konferensartikel, där man presenterar ett konkret förslag på hur Nato kan arbeta. I mitt fall valde jag att skriva om EDTs (Emerging Disruptive Technologies) och hur Nato kan arbeta för en ansvarsfull utveckling och användning av sådan teknologi globalt.

– Eventet ägde rum på 24:e våningen i medarrangören IE University Center for the Governance of Changes skyskrapa i Madrid. Vi höll en presentation av vårt paper inför publik och jury, och svarade på juryns frågor. Det var nerver, jag skulle ljuga om jag sa något annat. På första raden satt Natos forskningschef Bryan Wells tillsammans med rektorn på IE University, direktören på universitets Center for the Governance of Change och en högt rankad general. Så det var ändå en litet annorlunda tillställning än man är vad vid.

Vad var roligast i Madrid?

– Att prata med de övriga finalisterna och diskutera ens eget och deras paper, men även utrikespolitik och säkerhetspolitik, för det är klart, de var ju rätt pålästa de också. Efter själva tävlingen hade vi dessutom möjlighet till mingel och jag pratade en del med Bryan Wells. Det var roligt att höra honom resonera om tillbakadragandet från Afghanistan, Mellanöstern, Nordafrika, Libyen, kring hur Nato agerar gentemot Kina och Ryssland och generellt hur väst kan och bör agera gentemot dem. Även om han var där i egenskap av Nato-representant, så kunde han prata lite friare och det fanns utrymme för personliga åsikter och inte bara officiella Nato-synpunkter. Så det var ett superhäftigt, stort nätverkande med både studenter och seniora personer.

Student på masterprogrammet i statsvetenskap vt 23. Deltog på Nato-tävling i Madrid.

Vad tar du med dig från upplevelsen?

– Att vara en av tre finalister i en global tävling kändes stort, även om jag inte vann. Man har fått lite blodad tand, det är ändå någon form av bevis på att man kan vara med internationellt. För mig betyder det mycket, eftersom jag alltid har haft som mål att arbeta utomlands i någon kapacitet någon gång i livet.

FAKTA/Safer Tomorrow Initiative: Security starts with YOU(TH)

Vid Nato-toppmötet i Madrid 2022 lanserade Center for the governance of change (CGC) vid International University in Spain (IE University) sitt Safer Tomorrow Initiative: Security starts with YOU(TH).

Tävlingen skapades för att öka medvetenheten om försvar och säkerhet hos yngre generationer. Den knyter ihop politik, industri och akademi och ger utrymme för unga vuxna att reflektera över framtida internationell säkerhet.

Gustav Christenssons tävlingsbidrag i korthet:

”The text identifies the paradigmatic challenges to the rules-based international order, and urges NATO to lead in regulating EDTs for societal benefits and international security. By establishing a regional platform and an independent international expert panel, NATO can enhance oversight and transparency in EDT development, military use, address risks, and promote cooperation. This strengthens global security and maintains a rules-based order.”

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-22
Senast uppdaterad:
2023-08-30
Dela: