Sök

Sök
Daniel Magnil

Fred, säkerhet och klimatanpassning

Daniel Magnil går masterprogrammet Politik, säkerhet och kris

Några veckor in i terminen på masterprogrammet Politik, säkerhet och kris fick Daniel Magnil upp ögonen för det han vill jobba med framöver: fred och säkerhet kopplat till klimatanpassning och katastrofriskreducering.

Daniel Magnil var sugen på att börja arbeta efter sin pol. kand., men satsade istället på att kvalificera sig för fler intressanta jobb genom en master. Han har alltid varit intresserad av internationella relationer så efter studenten åkte han på ett Sida-finansierat program till Colombia och besökte lokala organisationer som arbetade med att stärka ungdomars demokratiska delaktighet och inflytande.

– Där insåg jag möjligheterna att jobba med fred och demokrati – inte bara ideellt.

– Jag insåg också att det behövs mer än lokala insatser, som internationella överenskommelser och att stater arbetar med att bland annat stärka mänskliga rättigheter. Mitt intresse för de här frågorna ledde fram till en pol. kand. vid Lunds universitet.

Ville ta en master för att öka sina karriärchanser

– Egentligen lockades jag av att ge mig ut och arbeta, men många intressanta tjänster kräver en master. Och jag hittade något unikt hos Försvarshögskolan, med fokus på internationell säkerhetspolitik, internationella relationer i skarpa lägen och maktbalansen mellan olika stater, samtidigt som man fördjupar sig inom fred och konflikt. Det här hade jag bara fått nosa på i Lund och ville ha mer av. Jag ville helt enkelt lära mig mer om hur man jobbar med de här frågorna.

– Omvärlden gjorde och gör fortfarande sitt för att det ska kännas mer relevant än någonsin. Under antagningsprocessen till masterprogrammet invaderade Ryssland Ukraina och det internationella säkerhetsläget förändrades.

När visste du att du hamnat rätt?

– Det gick snabbt. Jag lärde mig otroligt mycket redan de första veckorna och fick upp ögonen för ämnen som jag vill jobba med framöver. Jag var redan intresserad av relationen mellan konflikt och fred, men hade exempelvis inte fördjupat mig i frågan om vad säkerhet är – och hur man använder säkerhet i en argumentation för att vinna makt eller ta politiska poänger.

Säkerhetsfrågor är relevanta i många sammanhang

– Säkerhet används ju i så många olika sammanhang, som kopplat till brottslighet, migration, klimatförändringar, digitala kommunikationer och militärt försvar. Jag fick verktyg att identifiera hur säkerhet kan användas i olika sammanhang, och ibland utan att det rör sig om verkliga säkerhetsproblem. Och när vi redan tidigt på programmet problematiserade den här frågan visste jag att jag hamnat helt rätt.

– Jag visste inte heller så mycket om krishantering. Nu dök vi ner i hur människor och organisationer fungerar och bör fungera för att kunna möta kriser. På en av kurserna fördjupade vi oss i klimatsäkerhet och Disaster Risk Reduction – och det ledde till att jag skrev min masteruppsats om just katastrofriskreducering.

Fältstudie i Colombia

Berätta mer om din masteruppsats.

– Den var lite annorlunda. Jag kan prata spanska och gjorde en fältstudie i Colombia under en månad. Det här var något jag arrangerade själv med stöd av ett stipendium från ett fackförbund, och såklart akademiskt stöd från min handledare. Fältstudien adresserade relationen mellan klimat, säkerhet och krishantering kopplat till sociala och politiska strukturer och förhållanden. Det är mitt i prick för mina intresseområden.

– Jag intervjuade lokalbefolkning, urfolk, myndighetspersonal och politiker om deras förståelse kring Disaster Risk Reduction. Eller mer konkret hur de olika grupperna ser på sina verktyg, vad de saknar och vilka faktorer som påverkar implementeringen av riskreducerande åtgärder, som exempelvis kulturell och kontextuell kunskap.

Daniel Magnil valde att läsa politisk psykologi, klimatsäkerhet, mänsklig säkerhet och en grundkurs i Internationell rätt på den valbara terminen.

– Statsvetenskap är tacksamt på det sättet att allt är politik – och därmed intressant – samtidigt som säkerhet är ett politiskt fenomen som i princip används överallt. Väldigt mycket ryms inom fältet och på så vis får man forma sin egen utbildning.

Bra dynamik i klassrummet

– Vi var relativt nära varandra åldersmässigt, men hade olika intressen. Från fred, diplomati, klimatsäkerhet och krishantering till militärt fokus på svenskt eller internationellt försvar och militära överenskommelser. Det innebär intressanta motsättningar – särskilt som vi också kom från olika politiska hållningar. Det här var väldigt bra för dynamiken i klassrummet, och det tog ett tag för oss att landa i hur alla våra perspektiv var viktiga. Vi fick öva oss i en mikrovärld – för exakt så här är det förstås även ute i den verklighet där vi snart ska arbeta.

– Mindre klasser ger möjlighet att diskutera mycket. Här på masterprogrammet sitter vi inte bara på en föreläsning och lyssnar in, utan är väldigt delaktiga och bidrar med information. Det var viktigt för mig att träna på, och det var också roligt att känna att jag redan kunde mycket.

Överraskades av likheten med andra svenska lärosäten

– När jag sökte till Försvarshögskolan visste jag inte att det finns så många kritiska forskare här som problematiserar säkerhetsfrågor och försvar och som fokuserar på feminism och klimatrelaterade frågor. Försvarshögskolan är verkligen likt andra svenska universitet på det sättet att de värnar forskning kring exempelvis jämställdhet. Det förstod jag först när jag började här.

– När jag pratar med människor utanför skolan tänker de i första hand på Försvarshögskolan som en militariserad institution. På något sätt stämmer det förstås att lärosätet arbetar med frågor kring försvar och militär verksamhet, men jag försöker berätta om vad vi faktiskt lär oss. Ja, vi jobbar med säkerhetsfrågor, men vi väljer också att problematisera dem.

Masteruppsatsen var roligast

– Masteruppsatsen kändes som sista steget innan man får ge sig ut på riktigt, den var helt klart roligast. Det var lite ”upp till bevis”, för det är du som sätter ramar och ambitionsnivå. Det var spännande och helt fantastiskt att känna den frihetskänslan och självständigheten.

Har du pluggat klart nu?

–Ja, nu vill jag ut och praktisera allt jag lärt mig. Men jag är så tacksam för att den akademiska världen, som öppnat dörrar till exakt det jag vill jobba inom. Och vem vet, jag kanske får lust att återvänta i framtiden.

Snabba frågor till Daniel Magnil

Född: 1998

Uppvuxen i: Göteborg

Gymnasieprogram: Samhällsvetenskapliga programmet

Filmtips: ”All of us strangers”

Senast nöjeslästa bok: ”Blå” av Maja Lunde

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-14
Senast uppdaterad:
2024-06-14
Dela: