Sök

Sök

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – kandidatprogram

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och staters agerande i säkerhetspolitiska frågor.

Vad leder en utbildning i statsvetenskap till?

En utbildning i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet ger dig förutsättningar för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, till exempel som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Med inriktningen krishantering och säkerhet kan du arbeta med risk-, kris- och säkerhetsfrågor, inom till exempel kommuner, myndigheter, EU eller privata företag.

Om utbildningen

När du läser statsvetenskap lär du dig teorier och begrepp inom statsvetenskap och säkerhetspolitik, till exempel vad skillnaden på krig, kris och konflikt är, eller vad demokrati och rättvisa innebär.

Under utbildningen diskuterar och analyserar du också kriser och säkerhetspolitiska frågor utifrån normer, maktförhållanden och identitet. Du lär dig hur Sverige, EU och andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet mellan nationer har påverkat politik och säkerhetspolitik.

I slutet av utbildningen läser du vetenskaplig metod och skriver en uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Praktisera det du lär dig

Utbildningen har flera praktiska inslag som rollspel och övningar, vilket är ett uppskattat inslag bland studenter, och bra förberedelser för framtida praktik och arbetsliv. Till exempel avslutas fortsättningskursen i statsvetenskap med ett två veckor långt rollspel. Fiktiva länder får ett försämrat säkerhetspolitiskt läge när det uppstår diplomatiska och militära förvecklingar. Ni får fatta beslut, organisera er, kommunicera och samordna organisationer och myndigheter för att hantera krisen. Lyckas ni hantera krisen eller blir det krig?

Se sambanden mellan teori och verklighet med praktik

Sista terminen kan du göra praktik vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands. Praktiken ger dig möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid praktikplatsen och få erfarenhet av arbetsuppgifter som anknyter till statsvetenskap och kris- och konflikthantering.

Du som inte gör praktik kan läsa en kurs på Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Studier eller praktik utomlands

Under termin 3 har du möjlighet att studera utomlands och under termin 6 har du möjlighet att antingen studera eller praktisera utomlands. Här kan du läsa mer om Försvarshögskolans olika utbytesavtal.

Anmälningskod

P2305

Studietakt

100%

Poäng

180

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023-08-28 -- 2026-06-07

Utbildningsnivå

Grundnivå

Undervisningsform

Normal

Typ

Program

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs även Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 alternativt Samhällskunskap A samt Engelska 6 alternativt Engelska B.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Ingående kurser

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledningen

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Rasmus Lindstedt

Rasmus pluggar statsvetenskap

Rasmus Lindstedt sporras av skolans höga anseende, samtidigt som det ger en trygghet inför framtiden. Han uppskattar blandningen av det civila och det militära.

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Ivo Franz Hagström läser sista året på kandidatprogrammet i statsvetenskap – och han tänker hitta en helt egen väg framåt där han använder sin utbildning till att skapa tryggare skolor.

Yrke: Krisberedskapshandläggare

Erik Stjernlöf har världens roligaste jobb på Länsstyrelsen Östergötland. Han gjorde sin praktik här,och fick anställning. Det passar honom som hand i handske.

Herman Mostafa

Hermans väg till drömjobbet

Från fotbollsgymnasiet i Karlskrona till att arbeta med Sveriges skydd mot informationspåverkan. Herman Mostafa lät specialintresset leda honom hela vägen in i mål.

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Det passar dig som vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Att läsa statsvetenskap

Är du intresserad av fredsfrågor, civil beredskap, cyberattacker och terrorism? Edward Deverell, studierektor och universitetslektor, berättar hur det är att studera ämnet hos oss.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22