Sök
  • Start
  • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – kandidatprogram

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – kandidatprogram

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och staters agerande i säkerhetspolitiska frågor.

Vad leder en utbildning i statsvetenskap till?

En utbildning i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet ger dig förutsättningar för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, till exempel som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Med inriktningen krishantering och säkerhet kan du arbeta med risk-, kris- och säkerhetsfrågor, inom till exempel kommuner, myndigheter, EU eller privata företag.

Om utbildningen

När du läser statsvetenskap lär du dig teorier och begrepp inom statsvetenskap och säkerhetspolitik, till exempel vad skillnaden på krig, kris och konflikt är, eller vad demokrati och rättvisa innebär.

Under utbildningen diskuterar och analyserar du också kriser och säkerhetspolitiska frågor utifrån normer, maktförhållanden och identitet. Du lär dig hur Sverige, EU och andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet mellan nationer har påverkat politik och säkerhetspolitik.

I slutet av utbildningen läser du vetenskaplig metod och skriver en uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Praktisera det du lär dig

Utbildningen har flera praktiska inslag som rollspel och övningar, vilket är ett uppskattat inslag bland studenter, och bra förberedelser för framtida praktik och arbetsliv. Till exempel avslutas fortsättningskursen i statsvetenskap med ett två veckor långt rollspel. Fiktiva länder får ett försämrat säkerhetspolitiskt läge när det uppstår diplomatiska och militära förvecklingar. Ni får fatta beslut, organisera er, kommunicera och samordna organisationer och myndigheter för att hantera krisen. Lyckas ni hantera krisen eller blir det krig?

Välj vad du vill läsa termin 3

Den tredje terminen läser du en valbar kurs, där du kan välja bland följande kurser ur För­svars­högskolans utbud:

Se sambanden mellan teori och verklighet med praktik

Sista terminen kan du göra praktik vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands. Praktiken ger dig möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid praktikplatsen och få erfarenhet av arbetsuppgifter som anknyter till statsvetenskap och kris- och konflikthantering.

Du som inte gör praktik kan läsa en kurs på Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Studenter berättar

Puff bild
Cynthia drömmer om att hjälpa fattiga   
Cynthia Akinyi läser statsvetarprogrammet på Försvarshögskolan med siktet ställt på framtida jobb i hjälporganisationer i utvecklingsländer. Hennes st...
Puff bild
Per om praktiken på säkerhetsföretaget
Före detta fallskärmsjägaren Per Hamring sökte sig till Försvarshögskolan för att få en bredare kunskap inom försvar och säkerhet. Nu avslutar han sin...
Puff bild
Sara gör praktik i händelsernas centrum
Studenterna som läser statsvetenskap på Försvarshögskolan kan söka till en mängd olika praktikplatser. Sara Attar gör sin praktik på internationella s...
Puff bild
Yrke: beredskapssamordnare
Ida Stenvall har läst statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Idag jobbar hon med totalförsvarsplanering och krisberedskap på Räddningstjänsten.
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

180

Startperiod

HT-20

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2020-01-20