Sök

Sök
Porträtt av Edward Deverell.

Hur är det att läsa statsvetenskap på Försvarshögskolan?

Är du intresserad av fredsfrågor och civil beredskap? Vill du veta mer om faktorerna bakom cyberattacker och terrorism? Funderar du på hur man skapar säkerhet, vem den är till för, vilka som inkluderas eller exkluderas? Då kan statsvetenskap vara något för dig. Här berättar Edward Deverell, studierektor och universitetslektor i statsvetenskap, om hur det är att läsa ämnet på Försvarshögskolan.

Unika inriktningar

– På Försvarshögskolan har vi två specifika inriktningar som du bara kan läsa här: krishantering och säkerhet. Båda inriktningarna har såväl en nationell som en internationell komponent. Säkerhet kan vara nationell försvarspolitik men det kan också vara internationellt samarbete. Krishantering har mer nationellt fokus på Sveriges kris- och totalförsvar men tar även upp sådant som internationell katastrofhantering och global riskreducering, berättar Edward Deverell.

Men man läser väl ”vanlig” statsvetenskap också?
– Ja, statsvetenskapen fokuserar på de centrala delarna som handlar om makt, maktfördelning, styrning och demokrati. Vi rör oss på olika samhällsnivåer som stat, kommun och regioner men vi har även perspektiv på hur man skapar säkerhet för individer på alla nivåer.

Hur hanterar ni aktuella frågor som pandemi och klimatförändringar?
– Generellt finns det många gränsöverskridande hot och risker som samhällen ställs inför, till exempel klimatförändringar, organiserad brottslighet och digitala hot. Sedan finns det mer tidstypiska hot, aggressiva beteenden som terrorism och radikalisering, även pandemin kan räknas hit. Vi undervisar i de specifika hoten, konsekvenserna och även hur de är kopplade till vårt moderna samhälle. Det finns också stora möjligheter för studenterna att välja aktuella vinklar när de skriver sina uppsatser.

Hur ser kopplingen till arbetslivet ut?
– Vi tar in gästföreläsare från yrkeslivet, som arbetar inom säkerhet och krishantering. De kan på ett handfast sätt berätta om hur utmaningarna som vi utbildar oss till att förstå tar sig uttryck i verkliga livet. Det är viktigt att vi ger verktyg för hur studenter kan ta sina kunskaper från studierna och applicera dem på verkliga problem och på sådant som de sen kommer att möta till vardags.

– Gästföreläsarna är ofta tidigare studenter, så kallade alumner, som vi fortsatt att ha kontakt med. Efter några år när de skaffat sig erfarenheter som är nyttiga och spännande för studenterna att ta del av vill vi gärna att de kommer tillbaka till oss och de vill ofta ge tillbaka.

Vad kan man jobba med efteråt?
– Utbildningen är väldigt sektorsövergripande, vilket gör att du har en bred arbetsmarknad efter studierna. Våra studenter får jobb på departement och myndigheter, på lokal och regional nivå, inom civilsamhället och även inom näringslivet.

Rollspelsövning som avslutning

Utbildningen har flera praktiska moment. Fortsättningskursen i statsvetenskap avslutas med ett två veckor långt rollspel.

– Övningen i strategiskt operativt beslutsfattande pågår i några veckor. Händelserna eskalerar utifrån olika inspel. Beroende på hur studenterna hanterar det så ändras karaktären av scenariot. Lyckas de undvika att det blir fullskaligt krig? Övningen ger en bra möjlighet att ta sina teoretiska kunskaper och applicera på förhållanden som liknar de verkliga.

Sidinformation

Publicerad:
2021-02-15
Senast uppdaterad:
2021-02-15
Dela: