Sök

Sök
Linda Ahlerup.

Linda arbetar mot extremism och terrorism

Med fokus på extremism och terrorism arbetar Linda Ahlerup som analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Direkt efter masterprogrammet Politik, säkerhet och kris dök det upp en tjänst som forskningsassistent på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS). Linda Ahlerup sökte – och fick den. Idag arbetar hon som analytiker på samma plats med frågor som på olika sätt rör extremism och terrorism.

Forskar och utbildar inom totalförsvar och säkerhet

CTSS arbetar med olika frågor som rör just totalförsvar och samhällets säkerhet. Arbetet är uppdragsfinansierat och innebär att olika studier och utbildningar genomförs på uppdrag av myndigheter och andra olika aktörer utifrån CTSS:s kompetensområden. Syftet är främst att stärka det praktiska arbetet och policyarbetet inom området. Vad gör du som analytiker på CTSS?

– Vårt team har skrivit mycket om frågor kring salafism och salafistisk jihadism i Sverige, och det har till exempel uppmärksammats såväl i media som på politisk- och myndighetsnivå. I våras släppte vi bland annat en studie om salafism och salafistisk jihadism, där ett kapitel berörde utländsk finansiering av institutioner inom den salafistiska miljön i Sverige. Vår studie ledde till att media uppmärksammade frågan, och därefter tog regeringen upp frågeställningen.

För drygt ett år sedan var du med kollegor i Washington DC och hade möte på US National Security Council. Vad handlade det om?

– Vårt team träffar och briefar andra akademiker, säkerhets- och underrättelsetjänster, praktiker och policymakers – både nationellt och internationellt. Så mitt arbete handlar om allt från att forska och författa studier till att briefa policymakers och praktiker som jobbar med våldsbejakande extremism.

Vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle

Linda Ahlerup har alltid varit driven av att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och att skapa en positiv förändring.

– Jag är också väldigt intresserad av människor och olika livsval, vad livsvalen leder till och hur man kan bidra till att stärka individer som inte alltid har den möjligheten själva.

– Där jag arbetar nu omsätts det här till att – genom ökad kunskap – försöka bidra till att demokratiska fri- och rättigheter ska omfatta alla individer i Sverige. För så är inte fallet idag. De miljöer vi studerar förespråkar antidemokratiska idéer, som i många fall begränsar andra individers fri- och rättigheter.

Hon förklarar att teamets målsättning är att belysa och skapa fördjupad kunskap kring de antidemokratiska miljöernas påverkan på individer och på samhället centralt för att identifiera effektiva motåtgärder.

– Det finns exempelvis även individer och grupper inom de här miljöerna som på olika sätt utnyttjar det demokratiska systemet för att finansiera antidemokratisk verksamhet med hjälp av statliga medel. Att belysa och problematisera detta och de system vi har idag kan förhoppningsvis bidra till att skapa bättre åtgärder.

Arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hon är också särskilt driven av att bidra till att flickor och kvinnor som i dagsläget lever under olika former av hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna leva ett fritt liv i Sverige. Drivkraften är att skapa en fördjupad förståelse som kan bidra till förändring.

– Alla våra projekt handlar egentligen om att bidra till att säkerställa demokratiska principer – det är ingångsvärdet i allt vi gör. Som samhälle måste vi våga lyfta de frågor och konfliktytor som finns, och klara av att problematisera och debattera den här typen av ämnen på ett vettigt och konstruktivt sätt.

Hur är stämningen på ditt jobb?

– Jag jobbar i ett helt fantastiskt team och mina kollegor är en stor anledning till att mitt arbete är så spännande och givande. Det – och att vi drivs av att jobba med den här typen av frågor – är nyckeln till att vi också producerar bra produkter. Och trots de tunga frågor vi jobbar med så har vi faktiskt riktigt kul på jobbet!

Terrorstudier ledde till anställning

Under masterprogrammet läste Linda Ahlerup en kurs i terrorstudier med lärare från sin nuvarande arbetsplats. Hon tyckte att området lät jättespännande, och under kursen läste hon flera rapporter från CTSS.

– När det öppnade sig en möjlighet till en tjänst som forskningsassistent så sökte jag och fick tjänsten. Så de lärare jag hade då är mina kollegor nu. Min praktikplats på den svenska FN-representationen i New York bidrog säkert också till min anställning.

Nätverkande en av Försvarshögskolans styrkor

När Linda Ahlerup började läsa masterprogrammet så fick hon tipset att använda de här åren till att knyta kontakter. Det tipset vill hon dela med sig till framtida studenter.

– Försvarshögskolan är en unik miljö på det sättet att du har en tydlig möjlighet att nätverka med människor som jobbar med de frågor du kommer arbeta med framöver. Det är små klasser, så man lär verkligen känna sina klasskamrater och lärare.

– Det är även många olika aktörer som rör sig i byggnaden, både militära och civila, så här knyter man kontakter för det framtida arbetslivet. På ett personligt plan så träffade jag också flera av mina närmaste vänner under masterprogrammet. Det var såklart en väldigt stor bonus.

Unik koppling mellan teori och praktik

Att många av Försvarshögskolans lärare arbetar aktivt inom det område som de föreläser inom är lite speciellt.

– Det gav en koppling mellan teori och praktik som jag tror är svår att få på andra lärosäten. Och jag uppskattade att få plocka ihop kurser själv utifrån intresse. På så vis skapade man en unik utbildning utifrån sina val.

Vilka kurser valde du?

– Jag valde bland annat politisk psykologi och krishantering, terrorstudier och en kurs i underrättelsestudier – kurser som alla tangerar med vad jag jobbar med idag. Men jag valde även en kurs om specialförband, alltså en krigsvetenskapskurs, för att läsa något helt annat.

Hon vill gärna uppmuntra andra att ta tillfället i akt och testa olika perspektiv.

– Jag skulle nog säga att det inte är så viktigt att hålla en rak linje. För senare är det en stor styrka att kunna skifta perspektiv och kunna se frågor ur vinklar som du inte kommer i kontakt med på ett vanligt statsvetenskapsprogram. Här får du möjlighet att testa och plocka på dig olika typer av ingångar och perspektiv.

Våga sök den praktik som du vill ha

Linda Ahlerup har alltid varit intresserad av mellanstatligt samarbete och gjorde sin praktik på svenska FN-representationen i New York.

– Det var också en av de roligaste upplevelserna – att få applicera det man läst om på ett praktiskt plan. Jag trodde aldrig att jag skulle få det, men skickade ändå in en ansökan. Därför är mitt råd att faktiskt våga söka det du allra helst vill ha.

– Jag var på plats när covid-19 kom. Eftersom jag hade läst krishantering så var representationen mån om att jag skulle få vara med och uppleva både deras egen och FN:s hantering i praktiken. Det är en erfarenhet som jag alltid kommer bära med mig och som jag är väldigt tacksam för.

Hon menar att man bör se praktikterminen som en möjlighet att få testa något som man inte vet hur det fungerar för att se om det är något man vill jobba med i framtiden.

– Kanske ett jobb man troligtvis aldrig skulle få som nyexad? Det är när man kommer ut i arbetslivet som det riktiga lärandet börjar och det är en stor styrka att få göra praktik en hel termin.

Om masterprogrammet Politik, säkerhet och kris

Hon upplever Försvarshögskolan som ett helt unikt lärosäte och nämner särskilt att det är en mötesplats mellan civilt och militärt. Men också det unika kursutbudet, de många olika perspektiven och lärarnas kompetens:

– Man undervisas av lärare som har en fantastisk kompetens och i många fall har arbetat praktiskt just inom sina ämnen.

– Jag har svårt att se att man skulle kunna få den här möjligheten någon annanstans. Försvarshögskolan sticker också ut genom att vara ett relativt litet lärosäte, och det gör att det blir en personligare utbildning än man får på ett större universitet. Man känner sig hemma här, avslutar hon.

Sidinformation

Publicerad:
2023-02-16
Senast uppdaterad:
2023-12-05
Dela: