Sök

Sök

Institutionen för ledarskap och ledning

Vi utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål.

Här finns två avdelningar för ledarskap och ledning, en i Stockholm och en i Karlstad.

Utbildning

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - magister- och masterprogram

Högre officersprogrammet - magister- och masterprogram

Officersprogrammet kandidatprogram

Kurser och uppdragsutbildning inom ledarskap och ledning.

Forskning

Ledarskap och ledning

Medarbetare

Vi som arbetar vid Institutionen för ledarskap och ledning

Institutionsledning

Avdelningschefer

Dela: