Sök

Sök

Vi forskar och utbildar för en säkrare värld

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar officerare och studenter inom området försvar, krishantering och säkerhet. Vi utbildar på alla akademiska nivåer, har runt 2 000 studenter och cirka 450 medarbetare. Vi finns i Karlstad och Stockholm.

Försvarshögskolan utbildar och forskar inom sex ämnen: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria samt statsvetenskap.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning på:

Forskning

Den akademiska forskningen vid Försvarshögskolan är förhållandevis ung i relation till högskolans 200-åriga historia. Det är framförallt de senaste tio åren som akademiseringsprocessen tagit fart på allvar. Vi har cirka 20 professorer, lika många docenter, ett trettiotal doktorander och disputerade forskare och lärare. Hos oss bedrivs i hög grad tillämpad forskning, vilket innebär att det finns en särskilt nära koppling mellan forskning och samhällsnytta. 

Vision 2030

Försvarshögskolan - ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Pdf, 222.5 kB.

Upptäck Försvarshögskolan

"Vi utbildar både dagens och framtidens civila och militära ledare."

Rektor Robert Egnell i filmen om Försvarshögskolan.

Dela: