Sök

Sök

Försvarshögskolans kvalitetsarbete

Försvarshögskolans utbildning och forskning ska präglas av hög kvalitet. Försvarshögskolan arbetar därför systematiskt och kontinuerligt med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Försvarshögskolans personal och studenter. Det förutsätter att det inom organisationen finns en kvalitetskultur, en förbättringsvilja och ett utvecklande ledarskap. En kvalitetspolicy Pdf, 272.1 kB. beskriver kvalitetsarbetets mål och organisation.

På Försvarshögskolan har Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning.

På uppdrag av rektor utvärderar FoUN alla utbildningar under en sexårsperiod. Utvärderingar genomförs var tredje år och syftar bland annat till att utbildningarna ska visa på hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på lokal nivå samt till kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Detta beskrivs närmare i dokumenten Försvarshögskolans regler och modell för utbildningsutvärdering med extern bedömning samt Försvarshögskolans regler och modell för utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Utvärderingar per ämne ligger på studentportalen.

Försvarshögskolans kvalitetsarbete granskades under 2019 av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Granskningen visade att det systematiska kvalitetssäkringsarbetet vid Försvarshögskolan brister på viktiga punkter. Lärosätet arbetar med förbättringar och genomgår en ny granskning om två år. Läs mer om granskningen här.

Dela: