Sök

Sök

Vision och strategi

Våren 2020 antog Försvarshögskolans styrelse en ny vision för lärosätet med nya mål för utbildning, forskning och samverkan och nyttiggörande.

Vision 2030 stakar ut riktningen för Försvarshögskolans fortsatta utveckling under perioden 2020-2030 efter 2018 års erhållande av fullständiga examensrättigheter.

Utdrag ur Vision 2030

Försvarshögskolans verksamhetsidé

Försvarshögskolans uppgift är att skapa och förmedla kunskap inom området försvar, krishantering och säkerhet. Genom forskning, utbildning och samverkan bidrar Försvarshögskolan till svensk försvarsförmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet och hållbara demokratiska samhällen.

Övergripande mål för utbildning

Försvarshögskolans utbildning håller högsta nationella och internationella kvalitet och är ett attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna. För kompetensförsörjning och livslångt lärande är lärosätet förstahandsval för försvars- och säkerhetssektorn.

Övergripande mål för forskning

Försvarshögskolan är en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö med stor forskningsproduktion av högsta kvalitet och relevans inom området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen ger ny kunskap till försvars- och säkerhetssektorn och till vetenskapssamhället samt bidrar till Försvarshögskolans utbildningars forskningsanknytning.

Övergripande mål för samverkan och nyttiggörande

Försvarshögskolan är ett lärosäte med samhällsnyttan som grundsyfte. Samverkan genomsyrar alla delar av verksamheten. Vår forskning och utbildning är efterfrågad av relevanta aktörer inom försvars- och säkerhetssektorn. Vi är den självklara samarbetspartnern för, offentlig, privat och ideell sektor för kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Dela: