Sök

Sök

Stipendier och utmärkelser

Försvarshögskolan har priser, utmärkelser, stipendier och bidrag som årligen tilldelas lärare och forskare både inom och utanför högskolan.

Hedersdoktorat vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan utser hedersdoktorer för att hedra personer som gjort betydelsefulla insatser för samhället inom Försvarshögskolans verksamhet.

Läs mer om hedersdoktorat.

Försvarshögskolans förtjänstmedalj

Försvarshögskolans förtjänstmedalj tilldelas för att uppmärksamma personer som gjort extraordinära insatser för lärosätet. Medaljen finns i två valörer, guld respektive silver.

Läs mer om förtjänstmedaljen.

Stipendier och bidrag från Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF)

DMF utlyser årligen ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kronor. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.

Delegationen kan också lämna bidrag för utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, resebidrag för forskningsbesök och aktivt konferensdeltagande med föredrag samt bidrag till anordnandet av militärhistoriska konferenser, symposier eller liknande.

Läs mer om DMF:s stipendier och bidrag.

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen för att främja den vetenskapliga kvaliteten vid Försvarshögskolan och tilldelas forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumma 25 000 kronor.

Läs mer om Hugo Raab-priset

Siegrothska priset

Årligt pris som tilldelas militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Prissumma 20 000 kronor.

Läs mer om Siegrothska priset

Dela: