Sök

Sök

Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen inrättades efter ett riksdagsbeslut den 9 mars 1962. Huvuduppgifterna är att:

 • Dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
 • Allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till.
 • Främja publicering av vetenskapliga resultat.

Ordförande:

 • Malena Britz, fil dr, prorektor, forskningschef, Försvarshögskolan

Ledamöter:

 • Anders Ahlbäck, fil dr, docent, Stockholms universitet
 • Fredrik Eriksson, fil dr, docent, Försvarshögskolan
 • Ola Hedin, ämnesråd, Försvarsdepartementet
 • Christer Kuvaja, docent, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Steve Murdoch, fil dr, professor, Försvarshögskolan
 • Magnus Perlestam, fil dr, professor, Mittuniversitetet
 • Fia Sundevall, fil dr, docent, Stockholms Universitet

Sekreterare:

 • Anna-Karin Widhagen, institutionskoordinator, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan
Dela: