Sök

Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen inrättades efter ett riksdagsbeslut den 9 mars 1962. Huvuduppgifterna är att:

 • Dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
 • Allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till.
 • Främja publicering av vetenskapliga resultat.

Ordförande:

 • Robert Egnell, fil dr, professor, rektor, Försvarshögskolan

Ledamöter:

 • Fredrik Eriksson, fil dr, docent, Försvarshögskolan
 • Ola Hedin, ämnesråd, Försvarsdepartementet
 • Martin Hårdstedt, fil dr, professor, Umeå universitet
 • Christer Kuvaja, docent, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Magnus Perlestam, fil dr, professor, Mittuniversitetet
 • Lina Sturfelt, fil dr, Lunds universitet
 • Fia Sundevall, fil dr, docent, Stockholms Universitet
 • Gunnar Åselius, fil dr, professor, Försvarshögskolan

Sekreterare:

 • Martin Neuding Skoog, fil dr, Försvarshögskolan
Dela: