Sök

Sök

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. 

Hugo Raab anses ha lagt grunden till akademisk militär utbildning. Han var en svensk friherre och högre officer som levde år 1831-1881. Under sin militära karriär gjorde Raab många insatser för att modernisera arméorganisationen och officersutbildningen. I november 1876 avgav han sitt "Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm" där han argumenterade för en officersutbildning på akademisk grund.

Extern bedömargrupp

Hugo Raab-priset inrättades för att främja vetenskaplig kvalitet vid Försvarshögskolan. Mottagare av priset ska vara forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kronor. Pristagaren utses av en extern bedömargrupp.

Pristagare 2022: Professor Charlotte Wagnsson

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Porträtt av Charlotte Wagnsson.

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Foto: Anders Warne

Charlotte Wagnsson forskar i statsvetenskap och får priset för fyra vetenskapliga artiklar som studerar fientliga narrativ om Sverige och Norden på ryska statsstyrda nätplattformar, samt hur vanliga svenska medborgare upplever budskapen i denna informationspåverkan:

  1. A framework for analysing antagonistic narrative strategies: A Russian tale of Swedish Decline, Media, War, and conflict 14 (2): 239-257, (med Barzanje, Costan), (2021)
  2. Destruct, direct and suppress: Sputnik narratives on the Nordic countries, The Journal of International Communication 27 (1): 15-37, (med Deverell, Edward, och Olsson, Eva-Karin), (2020)
  3. What is at stake in the information sphere? Anxieties about malign information influence among ordinary Swedes, European Security 29 (4): 397-415, (2020)
  4. The paperboys of Russian messaging: RT/Sputnik audiences as vehicles for malign information influence, Information, Communication and Society, (2022)

Prismotivering:

I det verk vilket Charlotte Wagnsson prisas för studeras fientliga narrativ avseende Sverige och Norden i ryska medier och hur vanliga svenska medborgare påverkas av dessa informationskampanjer. Wagnsson ger ett betydande vetenskapligt bidrag genom att leverera både ett analytiskt verktyg och omfattande empiriska resultat i studien av ett viktigt samtida fenomen. Forskningen placeras tydligt i litteraturen, utmärks av gedigen forskningsdesign, kvalificerade metoddiskussioner, och belyser viktiga aspekter av vårt samhälles motståndskraft mot påverkan från främmande stater och statligt stödda medier via digitala plattformar och andra kommunikationskanaler. Det är välskrivna och betydelsefulla analyser, med hög relevans för alla med intresse för ryska informationskampanjers påverkan på Norden och dess befolkningars exponering och mottaglighet för fientliga och polariserande berättelser.

Dela: