Sök

Sök

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. 

Hugo Raab anses ha lagt grunden till akademisk militär utbildning. Han var en svensk friherre och högre officer som levde år 1831-1881. Under sin militära karriär gjorde Raab många insatser för att modernisera arméorganisationen och officersutbildningen. I november 1876 avgav han sitt "Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm" där han argumenterade för en officersutbildning på akademisk grund.

Extern bedömargrupp

Hugo Raab-priset inrättades för att främja vetenskaplig kvalitet vid Försvarshögskolan. Mottagare av priset ska vara forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kronor. Pristagaren utses av en extern bedömargrupp.

Pristagare 2021: Mariam Bjarnesen och Linus Hagström

Dr Mariam Bjarnesen, Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Porträtt av mariam Bjarnesen

Mariam Bjarnesen, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Mariam Bjarnesen forskar i ämnet krigsvetenskap och får priset för sin bok Repurposed Rebels: Postwar Rebel Networks in Liberia som publicerades 2020 vid University of Georgia Press.

Prismotivering:

Mariam Bjarnesens bok är trogen ämnesområdets traditioner och ger en djupgående förståelse av ett specifikt fall. Forskningsbidragen är huvudsakligen empiriska och praktiska med anknytning till det område som fallstudien handlar om.

När det gäller det vetenskapliga hantverket visar boken att Bjarnesen har en utmärkt förståelse för sammanhanget och argumenten kring rebeller och DDR, både teoretiskt och empiriskt.

Professor Linus Hagström, Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Porträtt av Linus Hagström.

Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Linus Hagström forskar i statsvetenskap och får priset för fyra vetenskapliga artiklar som publicerats under 2020 och 2021:

  • “Great Power Narcissism and Ontological (In) Security: The Narrative Mediation of Greatness and Weakness in International Politics”, International Studies Quarterly, Volume 65, Issue 2, June 2021
  • ”Traversing the Soft/Hard Power Binary: The Case of the Sino-Japanese Territorial Dispute” (with Chengxin Pan), Review of International Studies, Volume 46, Issue 1, January 2020
  • ”China’s Politics of Harmony and the Quest for Soft Power in International Politics” (with Astrid Nordin), International Studies Review, Volume 22, Issue 3, September 2020
  • “Disciplinary power: Text and body in the Swedish NATO debate” Cooperation and Conflict, Volume: 56 issue: 2, October 2020

Prismotivering:

Linus Hagströms verk vittnar om en bredd och produktivitet i hans forskning. Att publicera fyra artiklar i högt rankade, expertgranskade tidskrifter på ett år är en anmärkningsvärd prestation, särskilt om man beaktar de svårigheter som publiceringsprocessen innebär.

Artiklarna är utomordentligt välskrivna och de bidrar specifikt till en specifik teoretisk litteratur. I var och en av artiklarna beskriver Linus Hagström (och hans medförfattare) en praktisk innebörd av resultaten och följer därmed den stil som är vanlig bland forskare inom internationella relationer.

Dela: