Sök

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. 

Hugo Raab anses ha lagt grunden till akademisk militär utbildning. Han var en svensk friherre och högre officer som levde år 1831-1881. Under sin militära karriär gjorde Raab många insatser för att modernisera arméorganisationen och officersutbildningen. I november 1876 avgav han sitt "Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm" där han argumenterade för en officersutbildning på akademisk grund.

Extern bedömargrupp

Hugo Raab-priset inrättades för att främja vetenskaplig kvalitet vid Försvarshögskolan. Mottagare av priset ska vara forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kronor. Pristagaren utses av en extern bedömargrupp.

Tidigare Hugo Raab-pristagare

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.