Sök

Sök
Siegrothska vapnet

Siegrothska priset

Siegrothska priset är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Siegrothska priset instiftades 2017 men har anor från Södermanlands regemente i Strängnäs i slutet av 1700-talet, då Gustav Adolf von Siegroth var regementschef. Siegroth hade ett stort engagemang i officerares utbildning och ansåg att de borde få såväl praktisk som teoretisk bildning. Han lät därför upprätta en militärakademi vid Malmahed.

Initiativtagare till priset är Kungliga Södermanlands regementes Officerares Kamratförening. Tanken med priset är att uppmärksamma och belöna pedagogisk skicklighet hos militära lärare.

Vem kan få priset?

Pristagaren ska vara militär lärare verksam inom något av officersprogrammen inom Försvarshögskolan och inkluderar även lärare som undervisar och handledare studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens stridsskolor.

Vem får nominera?

Behöriga att nominera till priset:

  • Anställda vid Försvarshögskolan
  • Anställda vid Försvarsmaktens stridsskolor som arbetar med Försvarshögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
  • Studenter på Officersprogrammet eller deltagare i militär uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Bedömningskriterier

Nominerade till Siegrothska priset bedöms utifrån följande kriterier:

  • förmåga att genomföra undervisning som främjar utveckling och lärande hos studenterna samt skapar engagemang och intresse hos de studerande
  • pedagogiskt nytänkande
  • förmåga att omsätta officersprofessionens erfarenhet och kunskap och koppla detta mot vetenskaplig grund
  • förmåga att driva högskolepedagogisk utveckling i dialog och samverkan med kollegor, studenter och andra aktörer inom och utom högskolan.
  • pedagogiskt ledarskap och samverkan

Ära, medalj och pengar

Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen.

En bedömargruppen rangordnar inkomna nomineringar och föreslår sedan mottagare av priset till Kamratföreningen som fastställer beslutet. Priset delas ut vid Försvarshögskolans årliga högtidsdag.

Om du har frågor kan du mejla siegrothskapriset@fhs.se

Tidigare pristagare

Dela: