Sök

Sök

Pristagare av Siegrothska priset

Mottagare av Siegrothska priset.

2023 - Förvaltare Bert-Ola Nordahl

Lärare på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.
Läs mer om Bert-Ola Nordahl

2022 – Överstelöjtnant Jonas Andersson

Lärare på Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan.
Läs mer om Jonas Andersson

Jonas Andersson får Siegrothska prisest och håller tal vid högtidsdagen 2022

Jonas Andersson, mottagare av Siegrothska priset 2022.

2021 – Kapten Henrik Ståhlberg

Lärare på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan och på Försvarsmaktens luftstridsskola i Uppsala. Läs mer om Henrik Ståhlberg.

Henrik Ståhlberg mottagare av Siegrothska priset 2021.

2020 – Överstelöjtnant Anders Westberg

Militär lärare, Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan.
Läs mer om Anders Westberg.

Anders Westberg, mottagare av Siegrothska priset 2020.

2019 – Major Jonas Björkqvist

Militär lärare, Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan.
Läs mer om Jonas Björkqvist.

Jonas Björkqvist

Jonas Björkqvist, mottagare av Siegrothska priset 2019.

2018 – Kapten Ulrika Palm

Militär lärare på Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.
Läs mer om Ulrika Palm.

Kapten Ulrika Palm

Ulrika Palm, mottagare av Siegrothska priset 2018.

2017 – Kapten Andreas Tägt

Militär lärare på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.
Läs mer om Andreas Tägt.

Kapten Andreas Tägt

Andreas Tägt, mottagare av Siegrothska priset 2017.

Dela: