Sök

Sök

Siegrothska priset 2022 till Jonas Andersson

Överstelöjtnant Jonas Andersson tilldelas Siegrothska priset 2022. Priset går till en militär lärare vid Försvarshögskolan som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Jonas Andersson, IKVM. Vinnare av Siegrothska priset 2022

Överstelöjtnant Jonas Andersson är årets mottagare av Siegrothska priset. Foto Anders Warne.

Jonas Andersson utbildar på Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

Prismotivering

Jonas Andersson är en engagerad och skicklig lärare med en mycket god pedagogisk förmåga som stått för mycket goda undervisningsinsatser. Han har förmågan att utmana kursdeltagarnas föreställningar och genom att konkretisera det abstrakta och förmedla ofta svårgripbara teorier på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig, når han ett bra resultat. Jonas har dessutom utvecklat egna modeller inom operationsplanering, vilket fått stor spridning bland såväl lärare som studenter vid Försvarshögskolan. Jonas skicklighet som lärare understryks av att han av samtliga grupper han undervisat har nominerats som bästa lärare vid Högre officersprogrammet.

Jonas visar god förmåga att koppla ihop officersprofessionen med vetenskaplig grund genom att säkerställa att det som lärs ut, utöver beprövad erfarenhet, också vilar på teoretisk grund. Jonas ställer också krav på kursdeltagarna att uttalanden och bedömanden är vetenskapligt förankrade.

– Det är med stor stolthet jag tar emot denna utmärkelse. Min drivkraft som lärare är och har alltid varit att bidra till mina kollegors fortbildning och deras förmåga att förvalta officersprofessionens kärna, dvs. ledarskap och ledning av den väpnade striden. Att få detta erkännande ger mig ytterligare kraft att fortsätta på inslagen väg, säger Jonas Andersson.

Priset överlämnades vid Försvarshögskolans högtidsdag den 23 november. Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen.

Om Siegrothska priset

Siegrothska är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-04
Senast uppdaterad:
2022-12-04
Dela: