Sök

Sök

Jonas Björkqvist mottagare av Siegrothska priset 2019

Jonas Björkqvist

Jonas Björkqvist, mottagare av Siegrothska priset 2019.

Siegrothska priset är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. 2019 års pristagare heter Jonas Björkqvist.

Siegrothska priset instiftades 2017 men har anor från Södermanlands regemente i Strängnäs i slutet av 1700-talet, då Gustav Adolf von Siegroth var regementschef. Siegroth hade ett stort engagemang i officerares utbildning och ansåg att de borde få såväl praktisk som teoretisk bildning. Han lät därför upprätta en militärakademi vid Malmahed.

Initiativtagare till priset är Kungliga Södermanlands regementes Officerares Kamratförening. Tanken med priset är att uppmärksamma och belöna pedagogisk skicklighet hos militära lärare. 2019 går priset till major Jonas Björkqvist, militär lärare, Militärvetenskapliga institutionen.

Positivt föredöme med personligt och inbjudande sätt

Björkqvist erhåller priset med motiveringen:

Jonas Björkqvist har en unik förmåga att fånga deltagarnas intresse i sin undervisning. Jonas största tillgång är hans förmåga att skapa ett intresse för kursen och dess innehåll hos sina studenter. Jonas har genom utvärderingar efter olika kurser fått ett erkännande från främst kadetterna där de ger honom mycket höga betyg i genomförandet av kurs. Hans omfattande militärhistoriska bildning kommer till sin rätt som ett pedagogiskt medel till att förstå nutida taktiska problem.

Jonas är kunnig och beläst samt modig att prova nya metoder för att öka inlärningen och intresset. Jonas är ett positivt föredöme som med sitt personliga och inbjudande sätt får deltagarna att bli intresserade av taktik och officersprofessionens utmaningar. Jonas nyttjar olika metoder (krigsspel, truppföring, studier, muntliga stridsövningar mm) för att i samma kurs nå djupare insikt med ökad förståelse med stark koppling till vetenskap, beprövad erfarenhet och militärhistoria på ett pedagogiskt smakfullt sätt. Jonas är återkommande omnämnd på ett positivt sätt vid flera olika utvärderingar av studenter vid FHS. Jonas har erhållit stor respekt för sitt kunnande, engagemang och för sitt sätt att möta de studerande i vardagen. Jonas skapar ett klimat där kadetter och lärare upplever en djup kollegialitet.

Genom att med sin unika personlighet, pedagogiska skicklighet, innovation och nytänkande inom utbildning av framtidens arméofficerare (kadetter) främst inom tillämpade taktikkurser får Jonas deltagande kadetter och lärare att i harmoni och kollegialitet utveckla en fördjupad förmåga för officersprofessionens behov av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Jonas har en sällsynt förmåga att entusiasmera deltagarna, att göra dem intresserade och positiva, något som främjar deras kunskapsintag.

Dela: