Från artilleriläroverk till fullvärdig högskola

Försvarshögskolan har en lång militär utbildningstradition, rötterna går att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg som grundades år 1818. Officersutbildningarna och andra militära utbildningar är fortfarande en viktig bas vid högskolan men idag utbildar vi också civila studenter på alla akademiska nivåer.

Under lång tid tillhörde Försvarshögskolan Försvarsmakten - det var här officerare som skulle bli majorer och överstelöjtnanter utbildades. Idag utbildar vi ännu fler officerare, från grundutbildningen till officer och fänrik, till högre utbildningsprogrammen år 2008 blev vi en reguljär statlig högskola med möjlighet att anta civila studenter.

Idag har vi totalt 800 studenter, tre utbildningsprogram på grundnivå, 18 fristående kurser, ett masterprogram, ett högre officersprogram samt två doktorandprogram (från 2019).

 

 

 

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.