Sök

Sök
Jubileumsboken

Jubileumsboken "Försvarshögskolan: Från militär högskola till akademiskt lärosäte"

Beställ jubileumsboken

Med anledning av Försvarshögskolans 200-årsjubileum 2018 skrevs en bok om högskolans historia. Boken finns tillgänglig i begränsad upplaga och kan beställas via formuläret nedan.

År 2018 var ett viktigt jubileumsår för Försvarshögskolan. Under året firades framför allt tre saker:

  1. Att det var 200 år sedan Högre Artilleriläroverket vid Marieberg, den första skolan för högre militär utbildning, inrättades.
  2. Att det var tio år sedan FHS blev högskola.
  3. Att regeringen samma år gav FHS tillstånd att bedriva master- och forskarutbildning inom vetenskapsområdet ”Försvar, krishantering och säkerhet”. FHS har därmed ”fulla rättigheter” inom sitt verksamhetsområde.

Från militär högskola till akademiskt lärosäte

I samband med jubileumsåret tog Föreningen FHS fram och bekostade en jubileumsbok. Boken har titeln Försvarshögskolan, från militär högskola till akademiskt lärosäte och beskriver både officersutbildningens utveckling och Försvarshögskolans historiska föregångare, de militära skolornas verksamhet, lokalisering och utvecklingen till den moderna civila och militära högskola Försvarshögskolan är idag.

Redaktör för boken är Sten Munck af Rosenschöld. Flera av Försvarshögskolans nuvarande och före detta professorer m.fl. medverkar i boken.

Boken är på 342 sidor och är rikt illustrerad med unika fotografier. Boken säljs genom Föreningen FHS och kostar 250 kronor styck.

Betalning sker till Föreningen FHS plusgiro 50 25 71-3. Skriv NAMN + EFTERNAMN i meddelandefältet. Boken levereras när inbetalningen registrerats.

Text

Dela: