Sök

Sök

Hedersdoktor

Försvarshögskolan utser hedersdoktorer för att hedra personer som gjort betydelsefulla insatser för samhället inom Försvarshögskolans verksamhet.

Hedersdoktorat vid Försvarshögskolan kan tilldelas såväl svenska som utländska personer som gjort enastående insatser för vetenskapen, för samhället i vid bemärkelse eller för Försvarshögskolans verksamhet. Insatserna ska ha tydlig koppling till vårt verksamhetsområde försvar, krishantering och säkerhet. Hedersdoktorat kan tilldelas såväl akademiker som personer som meriterat sig på annat sätt än vetenskapligt.

Ett hedersdoktorat kan inte tilldelas person samma år som personen i fråga får Försvarshögskolans förtjänstmedalj, ej heller för samma gärning.

Hedersdoktorer promoveras vid Försvarshögskolans akademiska högtid och får då lärosätets insignier.

Nominering och utnämning

Nominering

Samtliga medarbetare inklusive adjungerade och verksamma med utbildning av kadetter under verksamhetsförlagd utbildning vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor har nomineringsrätt.

Beredning

En arbetsgrupp utsedd av Forsknings- och utbildningsnämnden ska bedöma inkomna nomineringar och sammanställa förslag på kandidat/er.

Beslut om utnämning

Rektor fattar beslut om utnämning av hedersdoktor.

Här kan du som är medarbetare läsa mer om aktuell nominering.

Dela: