Sök

Sök

Försvarshögskolans förtjänstmedalj

Försvarshögskolans förtjänstmedalj tilldelas för att uppmärksamma personer som gjort extraordinära insatser för lärosätet. Medaljen finns i två valörer, guld respektive silver.

Syftet med förtjänstmedaljerna är att uppmärksamma extraordinära insatser för Försvarshögskolans utveckling, eller för samhället i vid bemärkelse inom lärosätets område – försvar, krishantering och säkerhet.

Medaljen kan tilldelas både externa personer och medarbetare. Om medalj tilldelas person som är eller varit anställd vid lärosätet ska dennes insats vara väsentligt utöver det som kan anses ingå i arbetsuppgifter inom ramen för anställningen.

Beslut om utdelning av förtjänstmedaljer tas vid ett tillfälle per år.

Två valörer

Förjänstmedalj i guld kan ges till en person har gjort enastående insatser som på ett övergripande plan främjat Försvarshögskolan, dess forskning, utbildning eller främjat lärosätets övergripande mål. Det ska vara ett exceptionellt bidrag av bestående värde.

Förtjänstmedalj i silver kan ges till person som gjort särskilt goda insatser av betydelse för Försvarshögskolan.

Förtjänstmedalj kan inte tilldelas person som samma år utses till hedersdoktor, inte heller för samma insats.

Utnämningsprocess

Nominering

Alla medarbetare inklusive adjungerade och lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid VFU-skolor, studenter samt alumner får nominera kandidater till förtjänstmedalj.

Till nomineringsformuläret.

Beredning och beslut

Ett medaljråd bestående av högskoleledningen (rektor, prorektor, vicerektor, dekan och högskoledirektör) bereder nomineringarna och föreslår medaljörer. Rektor fattar beslut om utdelning.

Utdelning

Utdelning av medalj sker i samband med Försvarshögskolans akademiska högtid.

Dela: