Sök

Sök

Andreas Tägt första mottagaren av Siegrothska priset

Andreas Tägt

Andreas Tägt, foto: Gunnar Ask

Vid Försvarshögskolans årliga högtidsdag den 7 december utdelades för första det nyinstiftade Siegrothska priset tillägnat militär lärare som utmärkt sig som pedagogiskt skicklig. Detta premiärår gick priset till kapten AndreasTägt som är verksam vid Officersprogrammet och undervisar på Karlberg.

Siegrothska priset har anor från Södermanlands regemente i Strängnäs i slutet av 1700-talet då Gustav Adolf von Siegroth var regementschef. Siegroth hade ett stort engagemang i officerares utbildning och ansåg att de borde få såväl praktisk som teoretisk bildning. Han lät därför upprätta en militärakademi vid Malmahed.

– Genom Siegrothska priset vill vi uppmärksamma hans insatser och framför allt belöna och uppmuntra pedagogisk utveckling bland dagens militära lärare, säger Peter Lundberg, ordförande i Kungliga Södermanlands regementes Officerares Kamratförening som är initiativtagare till och instiftare av priset.

"Reformerat och utvecklat utbildningen"

Priskommittén utsåg i år Andreas Tägt som mottagare av priset med följande motivering:

Pristagaren har på ett enastående sätt utmärkt sig som en militär lärare med betydande undervisningsskicklighet. Denna förmåga styrks av omdömen i de kursvärderingar som de studerande avslutat varje kurs med. Pristagaren har i sin roll som kursansvarig reformerat och utvecklat utbildningen genom att ständigt ta till sig ny litteratur, forskningsresultat och förändringar i de studerandes förväntningar. Han har dessutom skickligt tagit till vara de olika kompetenser som bärs av akademiskt kompetenta lärare och forskare med militära lärares kompetens för att åstadkomma en relevant och bra utbildning.

Pengar, diplom och medalj

Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen. Siegrothska-pristagaren utses av en priskommitté som består förutom Peter Lundberg av följande personer från Försvarshögskolan: Ewa Skoog Haslum vicerektor med övergripande ansvar för utbildning vid lärosätet; Jan Fredriksson, chef ledarskapsavdelningen vid institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap; Linda Johansson, lärare och forskare vid militärvetenskapliga institutionen; Kajsa Stina Axelsson, studentrepresentant samt Nina Gemvik, priskommitténs sekreterare.

Tägt tackade studenter

Andreas Tägt framförde tack till både chefer, kolleger och inte minst sina studenter.

– Tack för allt, hjälp varandra framåt och för högre kvalitet i en skola och försvarsmakt där vi respekterar varandra och inspirerar varandra till att göra lite bättre med värme och förtroende. Tack till mina marina studenter som jag har följt, utbildat, tränat och genom att ge förtroende och tillit till, fått detsamma tillbaka. Jag hyser ingen oro inför framtidens försvarsmakt med sådana studenter och blivande officerare. Ge aldrig upp!

Sidinformation

Publicerad:
2018-04-09
Senast uppdaterad:
2022-11-30
Dela: