Sök

Sök

Foto: Gunnar Ask

Anders Westberg tilldelas Siegrothska priset 2020

Överstelöjtnant Anders Westberg har tilldelats Siegrothska Priset 2020. Priset går till militär lärare vid Försvarshögskolan som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Årets pristagare, Anders Westberg, har undervisat vid Högre officersprogrammet och så här lyder prismotiveringen:

Anders Westberg har som lärare vid Högre Officersprogrammet (HOP) påvisat en mycket god förmåga till pedagogiskt nytänkande, där hans introduktion till militärt designtänk har utmanat traditionellt militärt tänkande på ett uppskattat sätt. Anders lärarinsatser vid HOP har präglats av en vilja och förmåga att skapa en studiemiljö för de studerande där de får möjlighet att prestigelöst värdera och dela med sig av sin egen erfarenhet mot en vetenskaplig grund. Anders driver utvecklingen av pedagogiken i dialog med de studerande och hans ledarskap kännetecknas av prestigelöshet med ett stort engagemang och en hög ambition.

Priset överlämnades vid en mindre ceremoni i Strängnäs på Kungliga Södermanlands Regementes Officerskårs Kamratförenings mäss. Kamratföreningen har instiftat priset.

Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen.

I år var totalt nio lärare nominerade till priset.

Om Siegrothska Priset

Siegrothska är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Läs mer om Siegrothska priset

Ordföranden i Kungliga Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening, Bengt Degerman, överlämnar Siegrothska priset 2020 till Anders Westberg. Foto: Anders Szili

Foto: Anders Szili

Sidinformation

Publicerad:
2020-12-21
Senast uppdaterad:
2021-01-04
Dela: