Sök

Sök
Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under Fast Rope Insertion från helikopter 16, Blackhawk. Specialförband.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Centrum för forskning om specialförband

Centrum för forskning om specialförband (Centre of Special Operations Research - CSOR) inrättades den 19 februari 2021.

CSOR är ett virtuellt centrum som är en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativt stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Rådgivande styrelse

Centrumets rådgivande styrelse består av fem ledamöter och leds av Alastair Finlan, professor vid Försvarshögskolan. Vidare ingår viceamiral Jonas Haggren, chef för Försvarsmaktens specialförband; Annika Nordgren Christensen, ledamot i Försvarshögskolans styrelse och Kungliga krigsvetenskapsakademin; James Kiras, professor vid School of Advanced Air and Space Studies i USA och Dr Byron Harper från Nato Special Operations Headquarters i Belgien.

Chef för centrumet är universitetslektor Ulrica Pettersson.

Dela: