Sök

Sök
Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under Fast Rope Insertion från helikopter 16, Blackhawk. Specialförband.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Centrum för forskning om specialförband

Centrum för forskning om specialförband (Centre of Special Operations Research - CSOR) inrättades den 19 februari 2021.

CSOR är ett virtuellt centrum som är en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativt stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Rådgivande styrelse

Centrumets rådgivande styrelse består av fyra ledamöter: Generallöjtnant Michael Claesson chef för Försvarsmaktens försvarsstab och specialförband; James Kiras, professor vid School of Advanced Air and Space Studies i USA och Dr Byron Harper från Nato Special Operations Headquarters i Belgien. Styrelsen sammankallas och leds av överste Christian Jeppson vid Försvarsmakten.

Chef för centrumet är universitetslektor Ulrica Pettersson.

Dela: