Sök

Sök

Centrum för innovation och utveckling

Försvarshögskolan inrättade den 1 januari 2023 ett nytt centrum för samverkan och nyttiggörande inom försvar, krishantering och säkerhet – Centrum för innovation och utveckling.

Syftet med centrets verksamhet är att vara en mötesplats där akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer tillsammans kan arbeta med vetenskapliga metoder för att främja samhällets gemensamma förmåga inom försvar, krishantering och säkerhet.

Genom att samla kompetenser från olika områden bidrar verksamheten till innovation och utveckling inom forskning, utbildning och näringsliv.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Centret arbetar tvärvetenskapligt och sammanför teknisk forskning och kunskap inom bland annat artificiell intelligens, cyber, IT och energi med samhällsvetenskaplig forskning inom till exempel krisberedskap, migration och demokrati.

Med hjälp av bland annat scenariobaserade metoder, innovationsövningar, design thinking och datadriven analys genomförs projekten i samarbete med Försvarshögskolans forskare och medarbetare. Fokus ligger på gemensamt lärande för att hitta innovativa lösningar.

Aktuella samarbeten och projekt

Inom centret pågar samarbeten inom ett tiotal olika projekt, bland annat med Saab, IBM, Amazon Web Service, Försvarsmakten och Krulak Center vid Marine Corps University, USA.

Samarbetspartners


Amazon Web Service (AWS)
Center for Applied Strategic Learning, CASL
Finnish National Defence University
Försvarsmakten
IBM Svenska AB
Krulak Center for Innovation and Future Warfare
National Defense University, USA
Saab

Exempel på pågående projekt


Arctic and High North, INSS, NDU
Baltic: Left of Bang Project, Institute for national Strategy Studies/NDU
Climate and Security, Center for Climate and Security
Emerging Technologies, IBM
Gaming and Applied Strategic Learning, CASL/NDU
Gaming development, Krulak Center for Innovation and Future Warfare
GeoClimate, Swedish Defence Forces
Secure Cloud for Societal Security, AWS
Technology for Totaldefence, SAAB

Kontakt

Vill du veta mer om centrets verksamhet? Kontakta centrumchef Lars Hedström.

Dela: