Sök

Sök
Till vänster: Peter Lidén, militär lärare och överstelöjtnant . Till höger, Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap.

Centrumbildningar - vår expertis inom forskning, utbildning och övning

Vi har flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) är Försvarshögskolans största center. CTSS samlar hela vår kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Läs mer om våra center nedan:

Centrumbildningar

Dela: