Sök

Sök

Samarbeta med oss

Genom samverkan inom utbildning och forskning bidrar vi till svensk försvarsförmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet samt hållbara demokratiska samhällen.

Forskning och utbildning

Våra expertnätverk

Vårt samarbete med Försvarsmakten

Försvarsmakten är uppdragsgivare för vår största uppdragsutbildning. En stor del av vår uppdragsforskning utgörs av Försvarsmaktens program FoT.

Kursdeltagare på chefskurs i samspråk.

Civila och militära akademier i samarbete

Vi samarbetar med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och näringslivet när det gäller forskning. Bl a med KTH, Karlstads- och Uppsala universitet.

Vi samlar expertisen inom forskning, utbildning och övning

Vi har flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Våra studenter och alumner

Samarbeta med våra studenter

Våra studenter har inom de flesta program möjlighet att göra en termin praktik. Det är en viktig möjlighet för dem och en chans för er att ge dem en språngbräda ut i arbetslivet.

Bli alumn!

Våra alumner är viktiga ambassadörer för Försvarshögskolan i arbetslivet. Missa inte möjligheten använda vårt professionella nätverk inom kris och säkerhet.