Sök

Sök
Genrebild Cyber Challenge.

Cyber Challenge

Cyber Challenge är Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling för studenter. Syftet med tävlingen är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Om tävlingen

Tävlingen involverar att analysera ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Lagen får uppgifter som de löser med policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar.

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare uppmanas att anmäla sig och deltaga i den internationella tävlingen Cyber 9/12 Strategy Challenge som genomförs digitalt från Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Nationellt cybersäkerhetscenter uppmärksammar även de tre lagen i särskild ordning i samband med den svenska tävlingen.

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är anställd på lagets lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

Cyber Challenge är kostnadsfri och anmälan öppnar varje höst. Tävlingen genomförs på engelska.

Film från senaste Cyber Challenge som genomfördes 2023.

Dela: