Sök

Sök

Photo: Swedish Armed Forces

Northern Initiative

Vilka är de tidlösa och framtida nya kraven på en militär ledare? Northern Initiative: Future Military Leaders är ett forum för försvarshögskolor där militära ledare, oavsett grad, kan träffas och lära av varandra genom att dela med sig av erfarenheter, ta del av den senaste forskningen och diskutera möjliga lösningar på nya utmaningar.

Northern Initiative är ett samarbete mellan Försvarshögskolan och den finska Försvarshögskolan.

Samarbetet sker i form av ett mötesforum där nuvarande och framtida militära ledare kan träffas och utbyta erfarenheter, lära av varandra och av forskningen. Mötet vänder sig särskilt till officerare som studerar, undervisar och forskar vid respektive försvarsakademi.

Mötesforum i Stockholm och Helsingfors

Det första Northern Initiative arrangerades av Försvarshögskolan och ägde rum i Stockholm den 11-13 maj 2022. nästa konferens genomförs i Helsingfors den 12-13 oktober 2023.

Läs mer om Northern Initiative, mötesforumet som hölls i Stockholm 11-13 maj 2022 på vår internationella webbplats.

Dela: