Sök

Sök
Kursdeltagare på chefskurs i samspråk.

Nätverk och samarbeten

Vi samarbetar på olika vis med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och företag. Här hittar du mer information om några av de mer formaliserade forskningssamarbetena.

Vi har även flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Vid Centrum för operativ juridik och folkrätt bedrivs forskning om internationella och nationella rättsliga aspekter av militär och civil verksamhet under fred, kris, krig och väpnad konflikt.

Centrum för forskning om specialförband är ett virtuellt centrum som är en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativt stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Nätverk

Dela: