Sök

Sök

European Societal Security Research Group

Den europeiska gruppen för samhällssäkerhetsforskning samlar forskare från olika ämnesområden med inriktning på EU: s utvidgade säkerhetsroll.

Från militära och civila uppdrag utanför Europa till terrorism, hälsosäkerhet, livsmedelssäkerhet och kritiskt infrastrukturskydd i Europa samarbetar EU-medlemmar nu på ett flertal nya områden. Tillsammans syftar dessa insatser till att förbättra EU: s kapacitet som helhet för att hantera kriser och skydda individer mot skador.

Vid Försvarshögskolan ingår projektet Smygande kriser i European Societal Security Research Group.

Läs mer om forskningsprojektet om smygande kriser och European Societal Security Research Group. 

Dela: