Sök

Sök

Publikationer

Försvarshögskolan bedriver grundforskning och tillämpad forskning med stor relevans för området samhällets skydd och säkerhet. Forskningen omfattar såväl militära som civila aspekter av området och spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer.

Mycket av vårt publicerade material finns i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, som är en publiceringsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Om du vill söka efter andra eller tidigare publikationer, kan du göra det direkt i DiVA. Vi har också en webbokhandel där cirka 400 titlar, presenterade ämnesvis, finns att beställa.

Dela: