Sök

Vår forskning

Från och med 2018 har Försvarshögskolan examenstillstånd på forskarutbildningsnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet. Här finns unika möjligheter att bygga spetskompetens inom både krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Den akademiska forskningen

Den akademiska forskningen vid Försvarshögskolan är förhållandevis ung i relation till högskolans 200-åriga historia. Det är framförallt de senaste tio åren som akademiseringsprocessen tagit fart på allvar. Från början var syftet med forskningen att i större grad knyta officersutbildningen till akademiskt kvalitetssäkrad kunskap på internationell nivå. Idag finns cirka 20 professorer, lika många docenter samt ett trettiotal doktorander och doktorer vid Försvarshögskolan.

2018 fick Försvarshögskolan examenstillstånd inom försvar, krishantering och säkerhet och har nu en egen forskarutbildning i huset.

Forskningschef vid Försvarshögskolan är prorektor Malena Britz.

Puff bild
Möt några av våra forskare
Vid Försvarshögskolan finns cirka 20 professorer, lika många docenter samt ett trettiotal doktorander och doktorer. Läs intervjuer med några av dem hä...
Försvarshögskolans fasad
Egen forskarutbildning
Området försvar, krishantering och säkerhet bygger vidare på en hög kompetens inom två ämnen på forskarutbildningsnivå: Krigsvetenskap och Statsvetens...
Puff bild
Hugo Raab-priset
Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller et...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.