Sök

Sök
Stridsvagnar som tar sig över ett vattendrag i en skog.

Vår forskning

Försvar, krishantering och säkerhet

Våra forskare studerar militära och civila aspekter av försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen handlar om allt ifrån säkerhetspolitik, civil krishantering och ledarskap till krig, försvar och militära operationer.

Försvarshögskolans forskning bidrar med kunskap om säkerhet i internationella och nationella kriser och krig. Här finns forskning om vad som påverkar möjligheterna att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig samt att etablera säkerhet. Även militära och civila aspekter av försvar, krishantering och säkerhet undersöks, inte minst civil-militära relationer och samverkan.

Vi är en civil-militär mötesplats som samlar en bredd av kompetenser, som till exempel krigsvetare, statsvetare, historiker, folkrättsjurister, psykologer och officerare.

Hos oss finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen bedrivs inom ramen för de sex ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem, militärhistoria, samt juridik med inriktning operativ juridik och folkrätt.

Läs mer om vår forskning.

Aktuellt

Våra ämnen

Mer om vår forskning

man bakifrån håller öppen bok

Publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer som lagts in i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Du kan också göra egna sökningar efter andra eller tidigare publikationer.

Forskningsprojekt

Här finns mer information om några av våra pågående forskningsprojekt. Du kan också söka efter specifika projekt inom olika ämnesområden.

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av projekt som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB...

Digital föreläsning

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar,...

Nätverk och samarbeten

Vi samarbetar på olika vis med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och företag. Här hittar du mer information om några av de mer formaliserade forsk...

Forskarutbildning

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, och bedriver forskarutbildning inom ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap med inri...