Sök

Sök
Stridsvagnar som tar sig över ett vattendrag i en skog.

Vår forskning

Försvar, krishantering och säkerhet

Vår forskare studerar militära och civila aspekter av försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen handlar om allt ifrån säkerhetspolitik, civil krishantering och ledarskap till krig, försvar och militära operationer.

Försvarshögskolan är en civil-militär mötesplats som samlar kompetenser från krigsvetare, statsvetare och historiker till folkrättsjurister, psykologer och officerare.

Hos oss finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Sedan 2021 bedrivs forskningen inom ramen för de sex ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem, militärhistoria, samt juridik med inriktning operativ juridik och folkrätt.

Läs mer om vår forskning.

Frivillighet i krig - vilken roll har frivilliga i totalförsvaret?

Forskare och experter diskuterar frivilligorganisationernas roll i totalförsvaret och hur engagemanget kan stärkas.

Våra ämnen

Mer om vår forskning

man bakifrån håller öppen bok

Publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer som lagts in i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Du kan också göra egna sökningar efter andra eller tidigare publikationer.

Forskningsprojekt

Här finns mer information om några av våra pågående forskningsprojekt. Du kan också söka efter specifika projekt inom olika ämnesområden.

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av projekt som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB...

Digital föreläsning

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar,...

Nätverk och samarbeten

Vi samarbetar på olika vis med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och företag. Här hittar du mer information om några av de mer formaliserade samar...

Forskarutbildning

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, och bedriver forskarutbildning inom ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap med inri...