Sök

Sök
Slaget vid Brännkyrka

Militärhistoria

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett större politiskt, kulturellt, ekonomiskt, socialt och genushistoriskt sammanhang.

Traditionellt har ämnet analyserat historiska fälttåg och operationer för att belysa och analysera doktriner och principer. Militärhistoria är betydelsefullt inom krigsvetenskapen, både nationellt och internationellt. Det syns tydligt i exempelvis fältövningar, krigsspel och applikationer.

Militärhistoria är grunden för krigsvetenskapen

I dag har ämnets bredd utökats och vikten av sammanhang i analyserna är betydligt mer central än tidigare. Av dessa anledningar kan militärhistorieämnet sägas stå med den ena foten i en civil akademisk miljö och den andra i den militära professionen.

Den militärhistoriska forskningen vid Försvarshögskolan syftar till att stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia, liksom aspekter av förhållandet mellan krigsmakt och samhälle i förfluten tid, vilka ter sig betydelsefulla i dagens kontext. Genom nära samarbete med historievetenskapliga forskningsmiljöer utanför Försvarshögskolan säkras forskningens vetenskapliga relevans och bredare samhällsnytta.

Alla erfarenheter, såväl goda som dåliga, är historisk kunskap och således historikerns arbetsområde. Vid Försvarshögskolan utgör militärhistorieämnet därför grunden till bland andra ämnet krigsvetenskap.

Podcast om militärhistoria

En av Försvarshögskolans forskare i militärhistoria, docent Piotr Wawrzeniuk, producerar en podcast om sitt ämne där han i varje avsnitt bjuder in en gäst och samtalar om krig och samhälle.

Militärhistorisk tidskrift

Militärhistorisk tidskrift är den enda i sitt slag i Norden. Den har tidigare getts ut av militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Tillsammans med föregångaren Aktuellt och hist...

Publikationer

Medarbetare

 

Här hittar du våra medarbetare vid Institutionen för militärhistoria:

Dela: