Sök

Sök
Porträtt av Steve Murdoch.

Steve Murdoch är professor i militärhistoria vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan.

Han vill stärka den empiriska historieforskningen

Med en stark förankring i den empiriska traditionen hoppas professor Steve Murdoch kunna bidra med ny kunskap, både om de militärdiplomatiska relationerna mellan Skottland och de nordiska länderna under 15- och 1600-talen, men också när det gäller metod och hur man läser historiska dokument och arbetar i arkiv.
– Att gå tillbaka till den ursprungliga källan är otroligt viktigt i historisk forskning, säger han.

Steve Murdoch är sedan den 1 april 2022 ny professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han kommer närmast från University of St Andrew’s i Skottland där han varit verksam som professor i historia sedan 2010. Hans forskning kretsar framför allt kring militärdiplomatiska relationer mellan Skottland och Skandinavien under 15- och 1600-talen.

– Jag forskar inte om stora män och stora strider, utan mer om hur de kom dit och vilken påverkan det fick på samhället. Det handlar inte alls om att glorifiera krig som vissa ibland tror, förklarar han.

Han berättar om hur han fick med sig historieintresset hemifrån under uppväxten hos sin mormor, som själv varit med under första världskriget.

– Hon lärde mig att förstå krig, inte att förhärliga det, säger han.

Fokus på 15- och 1600-talen

Ett av hans pågående forskningsprojekt handlar om soldatänkor och hur de slogs för sina rättigheter i 1500-talets Skottland.

– Hur lyckades till exempel en änka från Skottland få kompensation för sin makes räkning, efter att han dött i samband med strider i Tyskland under den svenska arméns flagg? För att ta reda på det har jag bland annat tittat på internationell lagstiftning från den här tiden och sökt i arkiven efter spår av korrespondens mellan länderna.

Ett annat pågående projekt baseras på brevväxlingen mellan två skotska ambassadörer baserade i Sverige och Danmark under perioden 1618-1634, James Spens och Robert Anstruther.

– Genom deras brev får vi en bild av hur de diplomatiska förbindelserna såg ut under den här tiden, och får också deras personliga kommentarer på skeendena.

Djupdykning i arkiven

Steve Murdochs forskning bygger till stor del på arkivarbete, vilket också är en av anledningarna till att han sökte sig till Sverige.

– Det finns flera olika arkivkällor här som rör mitt intresse för Skandinavien. Jag har tillbringat mycket tid på Riksarkivet och Krigsarkivet, men också på mindre arkiv som Stadsarkivet i Göteborg.

En annan anledning till att han sökte sig till Sverige är av både politisk och mer personlig natur.

– Jag blev bestört när Brexit blev ett faktum. Jag har alltid känt mig som en del av den europeiska familjen och ofta rest mellan Sverige och Skottland, både på grund av min forskning, men också eftersom min frus familj finns här. Så när mina resor skulle begränsas på grund av Schengen beslöt vi oss för att flytta hit permanent.

Empiriskt grundad forskning

Steve Murdoch betonar vikten av empirisk forskning och menar att det är framför allt inom det här fältet som han hoppas kunna bidra till verksamheten vid Försvarshögskolan.

– Jag är lite mindre teoretisk än många svenska forskare. Just nu är den historiska period jag intresserar mig för inte så prioriterad här, men jag kommer förhoppningsvis att kunna introducera den framöver.

– Jag tror också att jag har mycket att bidra med när det gäller metod och hur man läser historiska dokument och arbetar i arkiv. Det är en enorm skillnad att läsa ett dokument i sin ursprungliga form och man hittar ofta mycket information som inte syns till exempel i ett digitaliserat format. Att gå tillbaka till den ursprungliga källan är otroligt viktigt i historisk forskning, vilket jag hoppas kunna demonstrera för våra masterstudenter.

Databas ger mer information

För att underlätta och systematisera den arkivbaserade forskningen har Steve Murdoch tillsammans med sin fru och akademiska partner, Alexia Grosjean, byggt upp en databas baserad på arkivdokument. Där finns namn på över 8 000 migranter som kom från de brittiska öarna till Nordeuropa samlade i the Scotland, Scandinavia and Northern European Biographical Database (SSNE).

– Vi har gått igenom mönstringsrullorna från den svenska armén och fortsätter att bygga ut databasen med mer information om soldaterna. Nu börjar vi se var kvinnorna kommer in och kan lägga pusslet för att lära oss mer om den här tiden, både genom soldaternas och deras familjers aktiviteter.

Oväntat karriärval

Det är tydligt att han brinner för sin forskning, men hur kommer det sig att han valde den akademiska banan från början?

– Att jag skulle bli professor fanns inte alls på kartan. Jag slutade faktiskt skolan när jag var 16 år, utan att ha tagit motsvarande studentexamen. Men efter att ha jobbar med olika saker under 10 år träffade jag min blivande fru på en resa på Irland, och det var hon som senare övertalade mig att ta upp studierna igen.

Efter att ha tagit sin studentexamen läste Steve Murdoch historia och gaeliska vid universitetet. Det var inte förrän under sin sista termin, då han gick en kurs om det 30-åriga kriget, som han började fundera på militärhistoria som ämne för sin doktorsavhandling.

– Jag blev otroligt inspirerad av vår lärare, professor Paul Dukes, och också enormt intresserad av kriget, den roll som de skotska soldaterna hade i det och bristen på kunskap om det, så det blev sedan ämnet för min avhandling. Och på den vägen är det fortfarande, 28 år senare.

Josefin Svensson

I korthet

Titel: Professor i militärhistoria.
Vid Försvarshögskolan sedan: 1 april 2022.
Aktuell med: Jag har precis publicerat (som medredaktör) Bohemian Exiles in the Transoceanic World: An unexpected following of the Thirty Years War (Lisa Hellman, Hanna Hodac, Aryo Makko och Steve Murdoch, red), Connected Oceans: A Festschrift till Leos Muller (Universus Press, Lund, 2022).

Lite senare i september är artikeln Mary Haynes and Frances Drummond: Two Abandoned Wives of Scottish Soldiers under the Thirty Years War (1618-1648) på gång i tidskriften Northern Studies.

Jag har också precis avslutat en artikel som skickats för referentgranskning, skriven tillsammans med Karin Tetteris, doktorand vid Stockholms universitet: The Commemoration of a Siege of the Thirty Years’ War: The Stralsund Medal of 1628 till Militärhistorisk tidskrift.

Jag har även släppt militärhistoriska avdelningens forskningsseminarium vid Försvarshögskolan för perioden 2022-2023 och har koordinerat bildandet av ett internationellt militärhistoriskt forskningsnätverk för forskare med fokus på Östersjö- och Nordsjöområdet.
När jag är ledig: Jag springer långturer på landet eller vandrar i bergen.
Senast lästa bok: Hermann Hesses Siddhartha (igen!).
Dold talang: Jag är ganska konstnärligt lagd.
Jag diskuterar gärna: Miljö- och naturvård.
Min drivkraft som forskare: Att motivera studenter till att bli djupare och mer kritiska tänkare, och att tillämpa den förmågan ute i världen efter studierna.

Sidinformation

Publicerad:
2022-08-22
Senast uppdaterad:
2023-12-05

Kontakt

Dela: