Sök

Sök
  • Start
  • Nya rön om Riddarholmsskeppet — Gustav Vasas skepp

Tina Rodhe, museichef på Medeltidsmuseet, och Ingvar Sjöblom, forskare i krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan.

Nya rön om Riddarholmsskeppet — Gustav Vasas skepp

Nya rön av Ingvar Sjöblom, forskare vid Försvarshögskolan, visar att Riddarholmsskeppet, Medeltidsmuseets största föremål, är ett mycket större krigsfartyg med en helt annan historia än man tidigare trott. Nu måste många historiska texter skrivas om.

Från det att 1500-talsskeppet hittades i Stockholm år 1930 har man trott att Riddarholmsskeppet varit allt från vikingaskepp till bondeseglare och nu senast en snabbseglande och krigsberedd jakt i stadens ägo.

 – Skeppet var ett av det första svenskbyggda krigsfartygen som en tid ingick i den första svenska flottan. Det finns även en god uppfattning om vilket skepp det var och vilka förgrundsgestalter i Sveriges historia som ägt det, säger Ingvar Sjöblom.

En ny dendrokronologisk undersökning visar att skeppet tillverkades hösten 1516-våren 1517, och har byggts med timmer från Småland.

Hans Brasks skepp

Sjöbloms undersökningar visar att Riddarholmsskeppet tillhörde den kände linköpingsbiskopen Hans Brask, som är mest känd för "brasklappen", och var en mäktig profil i 1500-talets Sverige.

– Det kan vara samma fartyg som lånades ut till Gustav Vasa, deltog i Gustav Vasas första krigsflotta tillsammans med inköpta lybska fartyg, stred vid Bornholm, Köpenhamn och Vaxholm. Nu fortsätter forskningen om skeppets historia i ett projekt tillsammans med Medeltidsmuseet, säger Ingvar Sjöblom.

Historiska texter skrivs om

– Den nya upptäckten kommer påverka utställningen. Vi måste skriva om alla våra texter och kanske göra en ny katalog tillsammans med Ingvar. Vi har många föremål i Medeltidsmuseets utställningar, men historia är ett levande ämne och våra utställningsföremål är också levande om vi ställer rätt frågor till dem, säger Tina Rodhe, museichef.

Dela:
Publicerad 2018-10-16 Uppdaterad 2023-02-02