Sök

Sök

Ingvar Sjöblom

Universitetslektor

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Avdelningen för militärhistoria

Profilbild för Ingvar Sjöblom
Beskrivning om dig själv
UNIVERSITETSLEKTOR I KRIGSVETENSKAP

Aktuella forskningsprojekt:

KRIGSVETENSKAP
- Meeting multidimensional asymmetric warfare. Operational challenges for a small state defense force. Projektet undersöker hur en småstat på militär operativ nivå hanterar hotet från rysk multidimensionell asymmetrisk krigföring. Den här varianten av krigföring har på senare år även förknippats med det som kallas hybridkrigföring.

- Svensk underrättelseutveckling i internationella operationer. Hur fungerar underrättelsecykeln i en FN operation? Integrering av civilt och militärt underrättelsearbete för att stödja en FN operation är något nytt. Erfarenheterna från det svenska militära bidraget i Mali och operation MINUSMA är utgångspunkten för att diskutera underrättelseutveckling i internationella operationer.

MILITÄRHISTORIA
- The New Ship. Power, Agency and Maritime Technology in Early Modern Europe.
Projektet är ett forskningssamarbete med professor Johan Rönnby vid Södertörns högskola och professor Jonathan Adams vid University of Southampton, UK. Min del omfattar hur sjökrigföringen påverkats av artilleriutvecklingen och bidragit till staters framväxt och förändrade krigsfartygsbyggnationer. Utgångspunkt tas i Gribshunden, Kort Konigs kravel, Riddarholmsskeppet och Mars.

- Biskop Brask Riddarholmsskepp.
Under hösten 2018 presenterades mina nya forskningsrön om Riddarholmsskeppet. Presentationen väckte stor medial uppmärksamhet. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/riddarholmmskeppets-gomda-historia
https://www.fhs.se/arkiv/berattelser/2018-10-16-nya-ron-om-riddarholmsskeppet---gustav-vasas-skepp.html
Forskning pågår som ett forsknings- och utställningsprojekt i samarbete med Medeltidsmuseet.

- Mars 1564.
Ett samarbete med MARIS, Södertörns högskola och Västerviks museum. Pågående forskning behandlar logistik och artilleri. Undertecknad identifierade Mars genom historiska källor 2011 och har sedan dess deltagit i samtliga forskningsexpeditioner till vrakplatsen, senast sommaren 2019.

- Gribshunden 1495.
Danske kung Hans skepp Gribshunden förliste år 1495 utanför Ronneby. Kungen var på väg till Kalmar för att återupprätta Kalmarunionen och sluta avtal med Sten Sture d.ä.
Ett samarbete med MARIS, Södertörns högskola och Blekinge Länsmuseum. Pågående forskning handlar framförallt om det politiska spelet, artilleriet och sjökrigstaktik under senmedeltiden.
Är medlem av styrgruppen för ett nytt museum om Gribshunden.

- Okänt skepp. För tio år sedan upptäckte sjöfartsverket en indikation på ett äldre vrak norr om Gotland. Den har senare undersökts av SSHM och nu senast av MMT. Vraket står på botten, mer eller mindre intakt med master och allt. Sommaren 2019 blev det stor internationell uppmärksamhet (bla Intependent och NY Times). Film och ny 3D undersökning tyder på att vraket kan vara från 1500-talet. Träprover väntar under hösten.
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/skeppsvrak-uppt%C3%A4ckt-i-%C3%B6stersj%C3%B6n-som-att-g%C3%A5-in-p%C3%A5-vasamuseet-12335551

Senaste publikationer

Ingvar Sjöblom Swedish Defense University Universitetslektor
Dela: