Sök

Sök

Militärhistorisk tidskrift

Militärhistorisk tidskrift är den enda i sitt slag i Norden. Den har tidigare getts ut av militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Tillsammans med föregångaren Aktuellt och historiskt har den kommit ut sedan 1953. Sedan 2019 ges tidskriften ut av Kungliga Krigsvetenskapsakademien i samarbete med Försvarshögskolan.

Militärhistorisk tidskrift finns bland nivå 1 publikationer hos norska Universitets- och högskolerådets publiceringsurval, den så kallade "norska listan". Militärhistorisk tidskrift ges vanligtvis ut i december varje år och är peer-review granskad.

Militärhistorisk tidskrift har som mål är att företräda den moderna och vidgade synen på militärhistoria, och visa hur integrerat det militära systemet har varit i samhället. Ambitionen är att vara ett samlande forum för nordisk militärhistorisk forskning. Under det senaste årtiondet har skribenter från de nordiska länderna, Frankrike, Storbritannien, Indien och Polen medverkat.

Vetenskapligt råd för Militärhistorisk tidskrift

  • Maria Sjöberg, professor, Göteborgs universitet
  • Nils Erik Villstrand, professor emeritus, Åbo akademi
  • Kent Zetterberg, professor emeritus, Försvarshögskolan

I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens webbokhandel kan du ladda ner och köpa Militärhistorisk tidskrift från utgåva 2019 och framåt.

I Försvarshögskolans publikationsdatabas kan du ladda utgåvor fram till 2018.

Dela: