Sök

Möt några av våra forskare

Är du nyfiken på hur Försvarshögskolans forskning påverkar din vardag? Eller vill du veta mer om hur forskning fungerar och hur den kan bidra till ett säkrare samhälle? Här kan du läsa intervjuer där några av våra forskare delar med sig av kunskap från flera områden kopplade till samhällets säkerhet.

Försvarshögskolan har genom sin unika profil som högskola också högt anseende bland sina forskare. Forskarna är experter inom området kring samhällets säkerhet och efterfrågas ofta av media och myndigheter.

När krisen går under radarn

Klimatförändringar, pandemier och cyberattacker. Det är exempel på så kallade smygande kriser som om de inte hanteras i tid kan få förödande konsekvenser. En forskargrupp vid Försvarshögskol...

Hur reagerar vi på uppmaningar om krisberedskap?

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla Sveriges hushåll 2018 var det den största svenska informationssatsninge...

Cyberattacker i folkrättens gråzoner

Cyberattacker anses vara ett av de största hoten mot vårt moderna samhälle. Men hotet ser kanske inte ut som man trodde under internets barndom i början av 2000-talet. Då fanns en oro för en...

Utbildningen om cybersäkerhet måste stärkas i hela samhället

Digitala attacker mot civila och militära mål ökar i omfattning. Johan Sigholm har i USA forskat om hur cyberförsvaret mot främmande makt och mot kriminella grupper kan stärkas. Hans tes är...

Vanliga svenskars uppfattningar om informationspåverkan

Vad vet vanliga svenskar om informationspåverkan? Vad oroar de sig för, och oroar de sig överhuvudtaget? Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, har i en ny forskningsstudie undersök...

Så ändrade Ryssland sin syn på krigets natur

Den ryska uppfattningen om krig ändrades på 2010-talet. Lärdomen var att internet och sociala medier är avgörande som icke-militära medel. Sverige måste bli bättre på att förstå Ryssland för...

Krigsdekorationer som en del av den moderna statens politik

Personligt mod är titeln på Magna Robertssons avhandling om veteranpolitikreformen 2010 och de nya krigsdekorationerna. Den visar att den moderna statens mjuka styrning också omfattar normer...

Forskning om chefer som gör skada

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria...

Lojal in i döden?

Den som jobbar inom Försvarsmakten förväntas vara lojal, både mot uppgiften och mot sina kamrater. Men vad menas egentligen med lojalitet och mot vem eller vad är du mest lojal när det verkl...

Sammanhållning grunden i de flesta arméer

Vad är det som skiljer en rebellarmé och en västerländsk armé? Inte särskilt mycket, visar Ilmari Käihkö i sin avhandling Bush Generals and Small Boys Battalions – Military cohesion in Liber...

Vilka egenskaper förenar de som stannar inom försvaret?

Vad är det som får soldater att stanna inom försvaret? Och vad krävs för att få fler att göra det? Är det någon skillnad mellan motiven hos yrkessoldater och värnpliktiga? De här frågorna ha...

Vanligt med skilsmässa efter utlandstjänst

Att kombinera familj och karriär är en utmaning för många. Men vad händer med förhållandet när partnerns jobb går ut på att arbeta långa perioder i en krigszon?

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.