Sök

Sök

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar, ledarskap och militära operationer.

Här kan du läsa mer om några av våra forskare, deras expertområden och aktuella forskningsprojekt.