Sök

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar, ledarskap och militära operationer.

Här kan du läsa mer om några av våra forskare, deras expertområden och aktuella forskningsprojekt.

”Information är säkerhetspolitikens kärna”

Att information också är ett maktmedel är något som blivit allt tydligare i takt med att sociala medier och digitala kanaler gjort nyhetsflödet både snabbare och mer lättillgängligt. Charlot...

Han vill bidra till att förbättra Försvarsmaktens arbete

En av Peter Thunholms drivkrafter är att hitta nya lösningar som kan förbättra Försvarsmaktens verksamhet, och hans forskning har bland annat lagt grunden för en ny planeringsmetodik och en...

Nyfikenheten leder vägen

Linus Hagström har gått från ett smalt forskningsfokus med siktet inställt på japansk utrikes- och säkerhetspolitik till en bredare forskningsagenda inom det statsvetenskapliga fältet. I fra...

”Det känns väldigt meningsfullt”

Gerry Larssons forskning fokuserar framför allt på ledarskap och ledarskapsutveckling. Han ligger bakom den brett använda ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap som använts av Försvarsmakt...

”Unik miljö för forskning om genus, fred och säkerhet”

Den 9 januari 2019 installerades Annick Wibben som Försvarshögskolans första Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet. Hennes ambition är att skapa en miljö för utbyte av idéer och ku...

En säkerhetspolitisk mångsysslare

Kjell Engelbrekts forskning rör sig från europeisk säkerhetspolitik till transatlantisk säkerhet och stormaktsdiplomati. Just nu ligger fokus på att utvärdera Sveriges roll i säkerhetsrådet...

Lagen fortsätter att fascinera honom

Jann Kleffners forskning kretsar kring olika aspekter av internationell operativ juridik, inklusive krigets lagar, lagar om våldsanvändning i internationella relationer och mänskliga rättigh...

En krigsvetare som gillar fred

Hur ser framtidens krigföring ut i ett svenskt perspektiv? Och vilken betydelse kommer artificiell intelligens och annan ny teknologi att få för försvarsmaktens arbete? Det är några av fråge...

Ann Enander

”Kris och risk ger hela skalan av mänskligt beteende ”

Ann Enanders forskning om ledarskap och hur människor reagerar på kris och risk är högaktuell. Hon är en av experterna i den av regeringen utsedda Coronakommissionen och har nyligen utkommit...

Han vill förstå krigföringens natur och karaktär

Jerker Widén är professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hans forskning handlar framför allt om militärteori med fokus på sjömilitärt tänkande. – Jag analyserar teorier som handla...

Från miljöpolitik till politisk filosofi

Ronnie Hjorth, professor i statsvetenskap vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, inledde sin forskarbana med en avhandling i miljöpolitik. Nu dominerar in...

Dela: