Sök

Sök
Porträtt av Erik Berntson

Erik Berntson, professor i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Han vill veta mer om hur organisationen påverkar ledarskapet

Erik Berntson har länge intresserat sig för ledarskapsfrågor och hans forskning handlar framför allt om chefers organisatoriska förutsättningar för att utöva ledarskap.
– Det finns ganska mycket kunskap om vad som är ett gott ledarskap och vad det får för effekter. Jag tittar framför allt på interaktionen mellan individen och organisationen och hur det påverkar ledarskapet, säger han.

Erik Berntson är sedan mitten av augusti 2021 anställd som professor i ledarskap vid Försvarshögskolan. Han kommer närmast från en tjänst som universitetslektor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där han varit verksam sedan 2007.

– Vid psykologiska institutionen har vi länge handlett doktorander från Försvarshögskolan, så när den här tjänsten inom mitt fält dök upp kändes det naturligt att jag sökte mig hit.

Förutsättningar för ledarskap

Han har länge haft fokus på ledarskapsfrågor, och framför allt riktat in sig på forskning om chefers och ledares organisatoriska förutsättningar.

– Det finns ganska mycket kunskap om vad som är ett gott ledarskap och vad det får för effekter. När man undersöker ledarskap kan man titta på det från två håll, dels hur man stärker ledarskapet genom att utveckla individens färdigheter och förmågor, dels hur man skapar en organisation där cheferna har förutsättningar att genomföra det ledarskap som man tänker sig är idealt. Det är det senare som jag har intresserat mig mest för, det vill säga interaktionen mellan individen och organisationen och hur det påverkar ledarskapet.

Intresse för ledarskapsfrågor väcktes när han utbildade sig till reservofficer i mitten av 1990-talet. Sedan följde en personalvetarutbildning innan han påbörjade forskarutbildningen och doktorerade i psykologi vid Stockholms universitet 2008.

– Men min avhandling handlade faktiskt inte alls om ledarskap. Jag tittade på anställningsbarhet och rörlighet, men även här var kontextuella faktorer och individers drivkrafter av betydelse. Jag har alltid varit nyfiken på arbetsvillkor och vad som skapar hinder och möjligheter för individen.

Intresset för arbets- och organisationsfrågor ledde vidare till forskning om ledarskap, ledning och makt.

– Arbete är ju något som berör de flesta. Det tar en stor del av vår vakna tid och för många av oss är det en viktig del av vår identitet, så hur kan man inte vara intresserad av de här frågorna?

Nyfikenhetsdriven forskning

Han betonar att det framför allt är nyfikenheten som driver på forskningsfrågorna.

– Om jag ska vara helt ärlig så är min största drivkraft inte vad jag vill åstadkomma utan att jag vill veta mer. Jag är otroligt nyfiken och för mig är det här ett drömjobb eftersom jag får ställa så många frågor.

På agendan framöver finns ett pågående forskningsprojekt som handlar om hur chefers organisatoriska förutsättningar kan kopplas till chefers och medarbetares villkor.

– Jag har också påbörjat ett arbete med att skapa samarbeten och skriva forskningsansökningar här vid Försvarshögskolan. Jag är även intresserad av att titta närmare på begreppet tillit och betydelsen av tillit i samverkansfrågor, både på olika nivåer i organisationen och mellan olika aktörer.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Han hoppas kunna bidra till att skapa interna samarbeten och utveckla samverkan med forskare vid andra lärosäten.

– Jag har alltid jobbat tvärvetenskapligt och är van vid att skapa nätverk och samarbeta med andra universitet och högskolor, vilket jag hoppas kunna utveckla även här.

En annan hjärtefråga är forskarutbildningen och hur man kan skapa en så bra doktorandmiljö som möjligt.

– Jag brinner väldigt mycket för forskarutbildningsfrågor. Att ha en bra doktorandmiljö kommer att vara väldigt viktigt för Försvarshögskolan framöver och hur vi kan utveckla en forskarutbildning inom vårt ämne är en viktig fråga.

Josefin Svensson

I korthet

Titel: Professor i ledarskap

På Försvarshögskolan sedan: Augusti 2021.

Aktuell med: Artikel i tidskriften Frontiers in Pscyhology: From Believing to Doing: The Association Between Leadership Self-Efficacy and the Developmental Leadership Model

När jag är ledig: Lägger mycket tid på fotboll – både titta och vara ledare i dotterns fotbollslag.

Senast lästa bok: Flocken av Johan Anderberg.

Dold talang: Ganska händig. Jag snickrar mycket och gärna när jag får tid.

Jag diskuterar gärna: Alla möjliga samhällsfrågor och fotboll såklart.

Min drivkraft som forskare: Jag är framförallt väldigt nyfiken. Det finns så oerhört mycket att upptäcka och förstå om organisationer och ledarskap.

Sidinformation

Publicerad:
2021-10-29
Senast uppdaterad:
2024-02-08
Dela: