Sök

Sök
Ingrid Kihlander

Ingrid Kihlander är ny adjungerad professor i innovationsledning vid Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne.

”En röd tråd i mitt arbete är att stötta innovationsledning”

Ingrid Kihlander är sedan den 9 oktober 2023 på plats som adjungerad professor i innovationsledning vid Institutionen för försvarssystem på Försvarshögskolan.

Hon kommer närmast från forskningsinstitutet Rise där hon har en tjänst som senior forskare, med ett särskilt intresse för innovationsledningssystem och professionalisering av innovationsledning.

– Mina frågor är framför allt hur man bygger långsiktig innovationsförmåga och arbetar med innovation mer systematiskt.

Hon är ingenjör i botten och har arbetat med produkt-, koncept- och verksamhetsutveckling inom fordonsindustrin, innan hon 2011 doktorerade vid KTH med av avhandling om beslutsfattande i samband med tidiga faser i produktutveckling.

– Jag kom då in på det här med ledning och organisering av innovation och förnyelsearbete. Hur leder man ett utvecklingsarbete av något som man inte riktigt vet vad det är ännu, och hur får man systematik i det arbetet?

Utveckla innovationsförmåga inom olika sektorer

Inom ramen för sitt arbete på Rise jobbar hon med organisationer och företag inom olika sektorer som vill utveckla sin innovationsförmåga.

– En röd tråd i mitt arbete är att stötta innovationsledning. Den stora frågan är ju hur man bygger innovationsförmåga. Jag menar att det är gynnsamt att ha en struktur för det som ger både möjligheter och kapacitet att arbeta med innovation metodiskt och över tid.

Hon pekar också på vikten av att innovationsarbetet blir en del av den ordinarie verksamheten

– Inte bara som en kampanj – nu ska alla komma på lite bra idéer – utan mer systematiskt och uthålligt, säger hon.

Ledarskap, resurser och långsiktighet

För att lyckas måste organisationen avsätta resurser och träna människor i att tänka mer kreativt. Det behövs även tid och möjligheter att utvärdera resultatet, samt mekanismer för att implementera de nya lösningarna.

– Ledningen behöver också acceptera att man inte alltid kommer fram till bra idéer vid första försöket. Man måste arbeta utforskande snarare än att beställa ett tydligt resultat, och ha ett ledarskap som vågar följa upp på andra parametrar.

Det har hänt en hel del inom området sedan hon påbörjade sin forskning. Något som har haft en stor påverkan på företag och organisationers innovationsarbete är de standarder som utvecklats av ISO (International Organization for Standardization), menar hon.

– Det låter kanske lite tråkigt, men att det här standardiserade ramverken tillkommit gör att fler organisationer vågar ta steget mot att arbeta systematiskt med innovationsledning.

Osäkerhet och lärande i innovationsprocessen

Hennes intresse för innovationsledning drivs framför allt av nyfikenhet och en vilja att hitta lösningar.

– Jag är väldigt nyfiken av mig, och då blir ju det mesta spännande. Några av de grundläggande mekanismerna i innovation är osäkerhet och lärande. Man vet kanske inte exakt var man hamnar, och det tycker jag är extra spännande. Sedan är det ju utmanande och lite svårt, vilket också är lockande.

Bygga forskningsmiljö med starkare förankring inom innovationsledning

Vid Försvarshögskolan hoppas hon kunna medverka till att stärka forskningsmiljön med koppling till innovationsledningsområdet och bidra med sina kunskaper framför allt i forskningsprojekt inom ämnet försvarssystem.

– Jag kommer ju fortfarande att ha en del av min tjänst kvar på Rise, och här ser jag möjligheter att utveckla fler samarbeten för till exempel industridoktorander. Sedan kan det också finnas behov av forskning om innovationsledning inom bland annat Försvarsmakten, som jag ser fram emot att utforska. Men jag ska börja med att läsa in mig ordentligt på området och prata med mina nya kollegor för att börja orientera mig inom ämnet.

I korthet

Vid Försvarshögskolan sedan: 9 okt 2023.

Aktuell: Adjungerad professor i innovationsledning vid Försvarshögskolan.

När jag är ledig: Jag har barn i skolåldern så fritiden styrs mycket av deras aktiviteter, men jag åker gärna utför på vintern och är vid havet på sommaren.

Senast lästa bok: Det är faktiskt en avhandling: Mirror, mirror on the wall, who’s the innovator after all? av Izabelle Bäckström.

Dold talang: Jag har ägnat 20 år av mitt liv åt att skjuta pilbåge, även om det var länge sedan nu. Sedan älskar jag att sortera, vilket är jättebra när man är forskare.

Diskuterar gärna: Ja, jag diskuterar gärna och tycker att det är spännande att vrida och vända på saker. Vad händer om man gör tvärtom? Det är diskussionen och att se på något ur en annan vinkel som jag tycker är spännande.

Min drivkraft som forskare: Nyfikenhet!

Övrigt: Mer om forskning inom ämnet försvarssystem.
Mer om forskningsinstitutet Rise.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-30
Senast uppdaterad:
2023-10-30
Dela: