Sök

Sök
Porträtt av Gerry Larsson.

”Det känns väldigt meningsfullt”

Gerry Larssons forskning fokuserar framför allt på ledarskap och ledarskapsutveckling. Han ligger bakom den brett använda ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap som använts av Försvarsmakten sedan 2003. Just nu arbetar han med ett nytt kognitivt bedömningstest för rekrytering av värnpliktiga.

Gerry Larsson, seniorprofessor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan, är tillbaka där han började. I ett aktuellt forskningsprojekt arbetar han med att ta fram ett nytt kognitivt bedömningstest för rekrytering av värnpliktiga på uppdrag av rekryteringsmyndigheten. Han har också sett över psykologernas intervjuer i samband med mönstring. Och det var faktiskt som inskrivningspsykolog vid rekryteringsmyndigheten (dåvarande Värnpliktsverket) som han påbörjade sin bana som psykolog för 45 år sedan.

– Det är lite kul att återvända till det här och se hur man kan bidra i dag, säger han.

Förhoppningen är att det nya bedömningstestet ska vara klart att användas om två till tre år.

– Vi har blivit försenade på grund av Corona-pandemin. Vi behöver prova de nya frågorna vi tar fram, och eftersom mönstringen tar längre tid nu dröjer det lite innan vi fått fram en tillräckligt stor testvolym.

Stress och ledarskapsutveckling

Gerry Larssons forskning har genom åren framför allt fokuserat på ledarskap och ledarskapsutveckling.

– Jag har velat hjälpa enskilda personer att bli bättre ledare, och också riktat in mig på stress och ledarskap under stress. Jag har tittat på hur man hanterar stress och traumatisk stress ur ett individuellt krisperspektiv, men också ur ett chefsperspektiv.

Att han själv varit verksam som chef, bland annat som prorektor för Försvarshögskolan under åren 2004-2009, är något som han tror gynnar hans forskning.

– Att testa ledarskap på riktigt gör att man får en djupare förståelse för chefer och deras vedermödor, även om jag tror jag att jag personligen passar bättre som professor än som chef.

Utvecklande ledarskap

Det har blivit många studier genom åren och Gerry Larsson konstaterar att han nu är uppe i omkring 840 vetenskapliga publiceringar. Han ligger också bakom den framgångsrika ledarskapsmodellen – Utvecklande ledarskap – som de senaste 20 åren spritt sig till ett stort antal kommuner, regioner och företag.

– 2003 bestämde dåvarande överbefälhavare Johan Hederstedt att den skulle vara Försvarsmaktens ledarskapsmodell, och det är den fortfarande. Den har blivit en nationell och delvis också internationell framgång.

Modellen bygger på en internationell ledarskapsmodell – Transformational leadership - som Gerry Larsson och hans kollegor utvecklat och anpassar till svenska förhållanden.

– Vi träffade upphovsmännen till den här modellen, som fortfarande är den mest omskrivna i tunga vetenskapliga tidskrifter, och lärde oss den från grunden. Vi omvandlade den sedan till svenska förhållanden och har fortsatt att vidareutveckla modellen genom åren så att den står nära forskningsfronten.

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som en förebild och lyfter upp frågor om moral och etik, samt agerar utifrån en tydlig värdegrund. Det handlar också om personlig omtänksamhet, att bidra till engagemang och delaktighet, men också att våga fatta impopulära beslut när så krävs.

Att modellen bygger på vetenskap, till skillnad från många andra ledarskapsmodeller, är den främsta anledning till att den fått så stort genomslag, menar Gerry Larsson.

– Sedan har min tidigare kollega Ann Zander, och numera Louise Alerfors, varit superproffs när det gäller att överföra forskningen till pedagogik, vilket också är betydelsefullt.

Planen framöver är att fortsätta att skriva och handleda doktorander så länge hälsan håller. Förutom arbetet med det nya kognitiva bedömningstestet för rekryteringsmyndigheten har han en ny bok på gång om vardagsstress som kommer ut våren 2021.

– När jag läste psykologi tänkte att jag skulle bli individualterapeut och påverka få människor mycket. Det blev jag inte, men det känns väldigt meningsfullt att ha bidragit till att påverka många människor i alla fall delvis.

Josefin Svensson

I korthet

Titel: Seniorprofessor i psykologi, inriktning ledarskap under påfrestande förhållanden.

Aktuell med: Kommande bok om vardagsstress och hälsa och firande av vår kollega Alicia Ohlsson som blev min 17:e disputand den 21 oktober!

När jag är ledig: Tio barnbarn och golf.

Senast lästa bok: Dottern av Lena Andersson.

Dold talang: Memorera sångtexter, särskilt 60-tals låtar.

Jag diskuterar gärna: Politik, stress och hälsa och golfsvingens utveckling över tid.

Min drivkraft som forskare: Friheten att få skapa själv inom tillämpad forskning där utmaningen är att både göra akademin nöjd och att ta fram resultat som används och uppskattas av många.

Sidinformation

Publicerad:
2020-10-22
Senast uppdaterad:
2023-10-24
Dela: