Sök

Sök
Tangentbord på en dator.

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS)

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) utvecklar kunskap som ska stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet.

Centrumet grundades 2020 som ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Försvarsmakten.

CDIS knyter samman forskare och utbildare inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. Målsättningen är att utveckla kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar inom området cyberförsvar och informationssäkerhet. CDIS ska även underlätta överföringen av kunskap till partnerorganisationer och samarbetspartners.

CDIS bidrar till Sveriges enda utbildning för värnpliktiga cybersoldater och cirka 25 forskare är knutna till forskningscentrumet.

Försvarshögskolan deltar i samarbetet sedan 2021 genom sitt forum för cybersäkerhet och cyberoperationer, och bidrar bland annat med utbildning på KTH:s nya mastersprogram i cybersäkerhet, samt till KTH:s forskarutbildning.

Dela: