Sök

Sök

Forum for Cyber Security and Cyber Operations

Forum for Cyber Security and Cyber Operations är en plattform för samverkan och kommunikation för forskare och lärare inom cybersäkerhet och cyberförsvar vid Försvarshögskolan.

De fulla konsekvenserna av den ökade digitaliseringen inom områden som försvar, krishantering och säkerhet är ännu inte kända. Cybersäkerhet och cyberoperationer är områden där digitaliseringen redan har slagit igenom, men den snabba utvecklingen kräver ny kunskap och nya sätt att förstå hot, risker och sårbarheter.

Den snabba digitala utvecklingen medför också ökade krav på kunskap och kompetens inom området. Många universitet och högskolor fokuserar på den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser, till exempel vad gäller kryptografi, säker mjukvaruutveckling och nätverkssäkerhet.

Fokus på de mänskliga aspekterna av cybersäkerhet och cyberoperationer

Forskningen vid Försvarshögskolan bidrar till området genom sitt fokus på de mänskliga och organisatoriska aspekterna av cybersäkerhet och cyberoperationer. Det handlar bland annat om samspelet mellan tekniska och sociala komponenter, hanteringen av cyberoperationer, säkerhetspolitik och risk kring cyberoperationer samt juridiska aspekter av cybersäkerhet och cyberverksamhet.

Forskning och utbildning

Forumet omfattar både forskning och utbildning/kompetensutveckling.

Forskningen berör ett brett spektrum av relaterade forskningsområden, som cyberkrigföring och internationell humanitär rätt, militarisering av cyberrymden, cyberoperationer, sociotekniska perspektiv och cyberkrishantering.

Aktuella forskningsprojekt

Här hittar du exempel på aktuella forskningsprojekt inom cybersäkerhet och cyberkrigföring:

Utbildning och kompetensutveckling

När det gäller utbildning och kompetensutveckling bidrar Försvarshögskolan med kunskap som krävs för att förbereda studenter och yrkesverksamma för det moderna slagfältets fem dimensioner.

Vi deltar sedan 2021 i samarbetet inom ramen för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) och bidrar bland annat med utbildning på KTH:s nya mastersprogram i cybersäkerhet, samt till KTH:s forskarutbildning.

Verksamma inom området vid Försvarshögskolan

Dela: