Sök

Sök
Profilbild för Hans Liwång

Hans Liwång

Docent, Proprefekt

Beskrivning om dig själv
Även forskare vid Marina system på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Forskningsintresset är främst sociotekniska system för försvar och säkerhet. Forskningen drar nytta av två fält där det ena behandlar risk och riskbaserat beslutsfattande och det andra behandlar utveckling av säkerhet och skydd i relation till infrastruktur generellt och specifikt sjöfart. Forskningen inkluderar därför områden såsom sociotekniska systemperspektiv, riskhantering, sjösäkerhet och sjöfartsskydd, hållbarhet, riskstyrning, riskförståelse och riskkommunikation.

Bakgrund
Docent i militärteknik vid Försvarshögskolan, teknisk doktor i Sjöfart och marin teknik från Chalmers Tekniska Högskola och civilingenjör i skeppsteknik från Kungliga tekniska högskolan. Mer än tjugo års erfarenhet som lärare och ingenjör bland annat vid Försvarshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Försvarets materielverk.

Följ mig på sociala medier

Senaste publikationer

Dela: