Sök

Sök

Narrative Research Lab

Närbild på händer som håller i en mobiltelefon.

Syftet med Narrative Research Lab är att producera och sprida kunskap om hur narrativ – berättelser om samhället och världen – påverkar den politiska verkligheten i en värld som är alltmer digitaliserad.

Den nutida politiken på nationell och internationell nivå karaktäriseras av språkliga strider och narrativa maktkamper. Fenomen av detta slag är som mest accentuerade när mycket står på spel, som i händelse av kris eller krig.

Vid Narrativ Research Lab (NRL) vid Försvarshögskolan forskar vi om politik och säkerhet och sätter narrativ i centrum. Vår forskning rör frågor om narrativ, politik och säkerhet på samtliga politiska och administrativa nivåer. Vi undersöker hur politiska aktörer använder narrativ för att nå ut med sina budskap; hur människor interagerar med dessa narrativ; och hur etablerade och djupt institutionaliserade narrativ skapar betingelser för båda.

Vår ambition är att samverka med olika samhällsaktörer och att föra ut vår forskning till olika samhällsarenor. NRL etablerades 2022, men forskning på området har bedrivits vid Försvarshögskolan i mer än ett decennium.

Mål

  • Att bedriva nydanande och högkvalitativ forskning utifrån en övertygelse om att narrativ är centrala i studiet av politik och säkerhet.
  • Att utveckla teorier och metoder för att stärka forskningen om narrativ, politik och säkerhet.
  • Att samverka med framstående forskare internationellt och med aktörer i det omgivande samhället.
  • Att skapa och bedriva kurser, handleda uppsatser och doktorsavhandlingar inom forskningsområdet.

Grundare

Linus Hagström, professor i statsvetenskap, och Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap.

Verksamma inom området vid Försvarshögskolan

Rasmus Andrén

Maria Hellman

Arsah Heydarian Pashakhanlou

Yrsa Landström

Magnus Lundström

Johanna Muhrbeck

Nicola Nymalm

Annick Wibben

Stephanie Winkler

Externa samarbetspartners

Maxime Audinet, Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire

Paul Charon, Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire

Thomas Colley, Sandhurst/King’s College

Emil Edenborg, Stockholms universitet

Karl Gustafsson, Stockholms universitet/Utrikespolitiska institutet

Sten Hansson, University of Tartu

Aiden Hoyle, University of Amsterdam/TNO/Netherlands Defence Academy

Carolijn van Noort, Aalborg University 

Carl Ritter, Handelshögskolan

Joanna Szostek, University of Glasgow/Chatham House

Här finns vi

Vår verksamhet utgår från Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Publikationer om narrativ

Wagnsson, Charlotte (2023): Rysk informationspåverkan som varaktigt hot (Russian information influence as an enduring threat) Statsvetenskaplig Tidskrift 125(3): 649-667.

Hoyle, Aiden, Charlotte Wagnsson, Helma van den Berg, Bertjan Doosje & Martijn Kitzen (2023): Cognitive and emotional responses to Russian state-sponsored media narratives in international audiences, Journal of Media Psychology.

Wagnsson, Charlotte, Torsten Blad & Aiden Hoyle (2023): ‘Keeping an eye on the other side‘ RT, Sputnik, and their peculiar appeal in democratic societies, International Journal of Press/Politics.

Hagström, Linus, Charlotte Wagnsson & Magnus Lundström (2022): "Logics of Othering: Sweden as Other in the Time of COVID-19", Cooperation and Conflict.

Hagström, Linus & Thao-Nguyen Ha (2022): Resentment, Status Dissatisfaction, and the Emotional Underpinnings of Japanese Security Policy”,International Relations of the Asia-Pacific.

Wagnsson, Charlotte & Magnus Lundström (2022) "Ringing true? The persuasiveness of Russian strategic narratives", Media, War and Conflict, available online ahead of print.

Wagnsson, Charlotte (2022): “The Paperboys of Russian Messaging: RT/Sputnik Audiences as Vehicles for Malign Information Influence”, Information, Communication and Society, available online ahead of print.

Hagström, Linus & Karl Gustafsson (2021): “The Limitations of Strategic Narratives: The Sino-American Struggle over the Meaning of COVID-19”, Contemporary Security Policy 42(4): 415–449.

Hagström, Linus (2021): “Great Power Narcissism and Ontological (In)Security: The Narrative Mediation of Greatness and Weakness in International Politics”, International Studies Quarterly 65(2): 331–342.

Hagström, Linus (2021): “Disciplinary Power: Text and Body in the Swedish NATO Debate”, Cooperation and Conflict 56(2): 141–162.

Pan, Chengxin & Linus Hagström (2021): “Ontological (In)Security and Neoliberal Governmentality: Explaining Australia’s China Emergency”, Australian Journal of Politics and History 67(3–4): 454–473.

Wagnsson, Charlotte & Costan Barzanje (2021): “A Framework for Analysing Antagonistic Narrative Strategies: A Russian Tale of Swedish Decline”, Media, War and Conflict 14(2): 239–257.

Hagström, Linus & Astrid Nordin (2020): “China’s Politics of Harmony and the Quest for Soft Power in International Politics”, International Studies Review 22(3): 507–525.

Hagström, Linus & Chengxin Pan (2020): “Traversing the Soft/Hard Power Binary: The Case of the Sino-Japanese Territorial Dispute”, Review of International Studies 46 (1): 37–55.

Deverell, Edward, Charlotte Wagnsson, Eva-Karin Olsson (2020): “Destruct, Direct and Suppress: Sputnik Narratives on the Nordic Countries”, The Journal of International Communication 27(1): 15–37.

Wagnsson, Charlotte (2020): “What is at Stake in the Information Sphere? Anxieties about Malign Information Influence among Ordinary Swedes", European Security 29(4): 397–415.

Gustafsson, Karl, Hagström, Linus & Ulv Hanssen (2019): “Long Live Pacifism! Narrative Power and Japan’s Pacifist Model”, Cambridge Review of International Affairs 32 (4): 502–520.

Hagström, Linus & Karl Gustafsson (ed.) (2019): "Narrative power in International Relations", Special Issue of Cambridge Review of International Affairs 32 (4): 387–558.

Hagström, Linus & Karl Gustafsson (2019): “Narrative Power: How Storytelling Shapes East Asian International Politics”, Cambridge Review of International Affairs 32 (4): 387–406.

Hagström, Linus & Erik Isaksson (2019): “Pacifist Identity, Civics Textbooks, and the Opposition to Japan’s Security Legislation”, Journal of Japanese Studies 45(1): 31–55.

Olsson, Eva-Karin, Charlotte Wagnsson, Kajsa Hammargård (2019): “The Use of Political Communication by International Organizations: The Case of EU and NATO”, in James Pamment and Corneliu Bjola, Countering Online Propaganda and Violent Extremism: The Dark Side of Digital Diplomacy. London: Routledge.

Wagnsson, Charlotte (2018): “Europe: Take on Your Responsibilities”, in The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

Hellman, Maria & Charlotte Wagnsson (2017): “How Can European States Respond to Russian Information Warfare? An Analytical Framework”, European Security 26(2): 153–170.

Hagström, Linus & Ulv Hanssen (2016): “War is Peace: The Re-articulation of ‘Peace’ in Japan’s China Discourse”, Review of International Studies 42 (2): 266–86.

Hagström, Linus & Ulv Hanssen (2015): “The North Korean Abduction Issue: Emotions, Securitisation and the Reconstruction of Japanese Identity from ‘Aggressor’ to ‘Victim’ and from ‘Pacifist’ to ‘Normal’”, The Pacific Review 28 (1): 71–93.

Hellman, Maria & Charlotte Wagnsson (2015): “New Media and the War in Afghanistan: The Significance of Blogging for the Swedish Strategic Narrative”, New Media and Society 17(1): 6–23.

Hagström, Linus (2012) “Power Shift in East Asia? A Critical Reappraisal of Narratives on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010”, Chinese Journal of International Politics 5 (3): 267–97.

Wagnsson, Charlotte (2011) “NATO’s Role in the Strategic Concept Debate: Watchdog, Fire-Fighter, Neighbour or Seminar Leader?", Cooperation and Conflict 46(4): 482–501.

Dela: