Sök

Sök
Människor bakifrån på en gata i en stad.

Narrative Research Lab

Narrative Research Lab producerar och sprider kunskap om hur narrativ – berättelser om samhället och världen – påverkar den politiska verkligheten i en värld som är alltmer digitaliserad.

Den nutida politiken på nationell och internationell nivå karaktäriseras av språkliga strider och narrativa maktkamper. Fenomen av detta slag är som mest accentuerade när mycket står på spel, som i händelse av kris eller krig.

Vid Narrativ Research Lab (NRL) vid Försvarshögskolan forskar vi om politik och säkerhet och sätter narrativ i centrum. Vår forskning rör frågor om narrativ, politik och säkerhet på samtliga politiska och administrativa nivåer. Vi undersöker hur politiska aktörer använder narrativ för att nå ut med sina budskap; hur människor interagerar med dessa narrativ; och hur etablerade och djupt institutionaliserade narrativ skapar betingelser för båda.

Vår ambition är att samverka med olika samhällsaktörer och att föra ut vår forskning till olika samhällsarenor. NRL etablerades 2022, men forskning på området har bedrivits vid Försvarshögskolan i mer än ett decennium.

Mål

  • Att bedriva nydanande och högkvalitativ forskning utifrån en övertygelse om att narrativ är centrala i studiet av politik och säkerhet.
  • Att utveckla teorier och metoder för att stärka forskningen om narrativ, politik och säkerhet.
  • Att samverka med framstående forskare internationellt och med aktörer i det omgivande samhället.
  • Att skapa och bedriva kurser, handleda uppsatser och doktorsavhandlingar inom forskningsområdet.

Grundare

Linus Hagström, professor i statsvetenskap, och Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap.

Verksamma inom området vid Försvarshögskolan

Rasmus Andrén

Arsah Heydarian Pashakhanlou

Yrsa Landström

Magnus Lundström

Johanna Muhrbeck

Nicola Nymalm

Annick Wibben

Stephanie Winkler

Externa samarbetspartners

Maxime Audinet, Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire

Paul Charon, Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire

Thomas Colley, Sandhurst/King’s College

Emil Edenborg, Stockholms universitet

Karl Gustafsson, Stockholms universitet/Utrikespolitiska institutet

Sten Hansson, University of Tartu

Aiden Hoyle, University of Amsterdam/TNO/Netherlands Defence Academy

Carolijn van Noort, Aalborg University 

Carl Ritter, Handelshögskolan

Joanna Szostek, University of Glasgow/Chatham House

Här finns vi

Vår verksamhet utgår från Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Publikationer om narrativ

Dela: