Sök

Sök

Styrelse

Försvarshögskolans styrelse består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen.

Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2023 till 30 september 2024.

 • Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Håkan Buskhe, direktör VD FAM AB
 • Ann-Sofie Dahl, docent och anknuten till Atlantic Council
 • Carl Fredrik Graf, landshövding Östergötland, styrelsens ordförande
 • Mika Kerttunen, docent vid finska Försvarshögskolan
 • Jonny Lindfors, brigadgeneral Försvarsmakten
 • Viktoria Mattsson, Ecosystem Manager AI Sweden, LTU Business
 • Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet

Totalt består styrelsen av 15 ledamöter. Utöver de externa ledamöterna ingår rektor, tre lärarrepresentanter som utses tre år i taget och tre student-representanter som utses efter varje kårval. För närvarande är det: 

 • Robert Egnell, rektor, professor i ledarskap
 • Ulf Högström, lärarledamot, överstelöjtnant och militär lärare
 • Sofia Ledberg, lärarledamot docent och universitetslektor
 • Fredrik Thisner, lärarledamot, docent och universitetslektor
 • Rasmus Lindstedt, studentledamot och ordförande i studentkåren
 • Annie Kjellberg, studentledamot
 • Daniel Fölstad, studentledamot
Dela: