Sök
  • Start
  • Taktisk stabskurs

Taktisk stabskurs

Kursen riktar sig till dig som är reservofficer på kaptensnivå eller officer med specialkompetens. Kursen ger dig en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom ditt eget stridkraftsslag. Du ska kunna verka både nationellt och internationellt över hela konfliktskalan.

Under kursen får du en djupare förståelse för det militära maktmedlets roll och hur de olika stridskraftsslagen och funktionerna utnyttjas i en gemensam operation. Du kommer fokusera på krigsvetenskap, men även gå igenom de politiska, militärstrategiska, folkrättsliga och militärtekniska aspekterna av en insats. Samtliga aspekter är förutsättningar för framgångsrik operativ planering och taktiskt agerande. Kursen belyser även ledning och ledarskap för att ge bättre förståelse för ledarskapets villkor och för att du ska kunna utvecklas i din egen roll.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i tre delar. Du läser fyra veckor på hösten och tre veckor på våren. Däremellan skriver du ett mindre självständigt arbete. Huvuddelen av utbildningen har obligatorisk närvaro.

Första delen fokuserar på mark- marin- och flygstrid ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Du läser bland annat

  • strategi
  • taktik
  • ledarskap
  • folkrätt
  • säkerhetspolitik
  • militärteknik
  • militärteori
  • operationer.

Inom ramen för operationskonst och taktik studerar du det egna stridskraftsslaget och dess verksamhet. Utgångspunkten är att framgång i väpnad strid beror på förståelsen för sammanhanget. Detta kräver att du har befäst taktisk förmåga och känner till de tekniska systemens möjligheter och begränsningar. Målet med delkursen är att du självständigt ska kunna bedöma situationer, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt att agera i tid.

Den andra delen är en essä som du skriver mellan första och tredje delen. Du skriver inom ett ämne som är relevant för din tjänstgöring.

Den tredje delen är en introduktion till arbetet i en stab på olika ledningsnivåer där du lär dig om grundläggande nationell och internationell stabstjänst. Därefter deltar du i en övning i stabstjänst inom ramen för en större försvarsgrensintegrerad stabstjänstövning – CJSE. Övningen omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder.

Kursdeltagare berättar

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

12

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 01

Behörighet

Antagningskrav enligt Försvarsmakten.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Övrigt

Utbildningen är i mån av plats öppen även för anställda utan officersutbildning inom stat, kommun och landsting.

Ansvarig institution

Militära programledningen

Typ

Uppdrag

Johan Cedinger
Johan Cedinger: krishanteringskonsult
Johan Cedinger var global affärsutvecklare på Ikea när han som reservofficer deltog på försvarsövningen Aurora 2017. Nu är han seniorkonsult inom risk...
Anette Boox
Anette Boox: stabsläkare
Anette Boox är stabsläkare på Livgardet och stabsmedlem i mellersta militärregionen. Utifrån sin specialistkompetens som läkare jobbar hon med totalfö...
Peter Sturesson
Peter Sturesson: flygingenjör och raketforskare
Peter Sturesson är flygingenjör och vetenskaplig rådgivare inom flygvapnets utvecklingsorganisation.
Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-01-24