Sök

Sök

Taktisk stabskurs

Kursen riktar sig till dig som är reservofficer på kaptensnivå eller officer med specialkompetens. Kursen ger dig en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom ditt eget stridkraftsslag. Du ska kunna verka både nationellt och internationellt över hela konfliktskalan.

Under kursen får du en djupare förståelse för det militära maktmedlets roll och hur de olika stridskraftsslagen och funktionerna utnyttjas i en gemensam operation. Du kommer fokusera på krigsvetenskap, men även gå igenom de politiska, militärstrategiska, folkrättsliga och militärtekniska aspekterna av en insats. Samtliga aspekter är förutsättningar för framgångsrik operativ planering och taktiskt agerande. Kursen belyser även ledning och ledarskap för att ge bättre förståelse för ledarskapets villkor och för att du ska kunna utvecklas i din egen roll.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i tre delar. Du läser fyra veckor på hösten och tre till fyra veckor på våren. Däremellan skriver du ett självständigt mindre arbete. Huvuddelen av utbildningen har obligatorisk närvaro.

Första delen fokuserar på mark- sjö- eller luftstrid ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Du läser bland annat

 • strategi
 • taktik
 • ledarskap
 • folkrätt
 • säkerhetspolitik
 • militärteknik
 • militärteori
 • operationer.

Inom ramen för operationskonst och taktik studerar du det egna stridskraftsslaget och dess verksamhet. Utgångspunkten är att framgång i väpnad strid beror på förståelsen för sammanhanget. Detta kräver att du har befäst taktisk förmåga och känner till de tekniska systemens möjligheter och begränsningar. Målet med delkursen är att du självständigt ska kunna bedöma situationer, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt att agera i tid.

Den andra delen är en essä som du skriver inom ett ämne som är relevant för din tjänstgöring.

Den tredje delen är en introduktion till arbetet i en stab på olika ledningsnivåer där du lär dig om grundläggande nationell och internationell stabstjänst. Därefter deltar du i en övning i stabstjänst inom ramen för en större försvarsgrensintegrerad stabstjänstövning.

Övrigt om målgrupp och urval

 • Kursen är främst avsedd för RO och OFSK, men även civila inom FM kan antas.
 • Ansökan sker till det förband där den sökande är anställd.
 • Förbandens nomineringar ska normalt vara insända till Försvarsmaktens högkvarter under januari månad för kursstart kommande höst.
 • Urval sker i en särskild process inom Försvarsmakten.

Anmälningskod

TSK02

Studietakt

100%

Poäng

12

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 40 - 2024 vecka 2

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Till TSK kan antas reservofficer eller officer med specialkompetens (med officer med specialkompetens avses försvarsmaktsingenjörer, meteorologer, läkare etc.) med taktik- och stabsutbildning samt praktisk tjänstgöring/övning på förbandsnivå. Den studerande förutsätts kunna tillämpa grundläggande taktiska problemlösnings- och planeringsmetoder (t. ex. PUT).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs delvis på svenska.

Kontaktperson:

Deltagare på taktisk stabskurs berättar:

Johan Cedinger: konsult

Johan Cedinger är konsult inom risk-, kris- och kontinuitetshantering med en nytändning i reservofficerskarriären.

Anette Boox: stabsläkare

Anette Boox är stabsläkare på Livgardet och stabsmedlem i mellersta militärregionen.

Peter Sturesson: flygingenjör

Peter Sturesson är flygingenjör och vetenskaplig rådgivare inom flygvapnets utvecklingsorganisation.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-02-09