Sök

Sök
  • Start
  • Taktisk stabskurs

Taktisk stabskurs

Kursen riktar sig till dig som är reservofficer på kaptensnivå eller officer med specialkompetens. Kursen ger dig en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom ditt eget stridkraftsslag. Du ska kunna verka både nationellt och internationellt över hela konfliktskalan.

Under kursen får du en djupare förståelse för det militära maktmedlets roll och hur de olika stridskraftsslagen och funktionerna utnyttjas i en gemensam operation. Du kommer fokusera på krigsvetenskap, men även gå igenom de politiska, militärstrategiska, folkrättsliga och militärtekniska aspekterna av en insats. Samtliga aspekter är förutsättningar för framgångsrik operativ planering och taktiskt agerande. Kursen belyser även ledning och ledarskap för att ge bättre förståelse för ledarskapets villkor och för att du ska kunna utvecklas i din egen roll.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i tre delar. Du läser fyra veckor på hösten och tre till fyra veckor på våren. Däremellan skriver du ett självständigt mindre arbete. Huvuddelen av utbildningen har obligatorisk närvaro.

Första delen fokuserar på mark- sjö- eller luftstrid ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Du läser bland annat

  • strategi
  • taktik
  • ledarskap
  • folkrätt
  • säkerhetspolitik
  • militärteknik
  • militärteori
  • operationer.

Inom ramen för operationskonst och taktik studerar du det egna stridskraftsslaget och dess verksamhet. Utgångspunkten är att framgång i väpnad strid beror på förståelsen för sammanhanget. Detta kräver att du har befäst taktisk förmåga och känner till de tekniska systemens möjligheter och begränsningar. Målet med delkursen är att du självständigt ska kunna bedöma situationer, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt att agera i tid.

Den andra delen är en essä som du skriver inom ett ämne som är relevant för din tjänstgöring.

Den tredje delen är en introduktion till arbetet i en stab på olika ledningsnivåer där du lär dig om grundläggande nationell och internationell stabstjänst. Därefter deltar du i en övning i stabstjänst inom ramen för en större försvarsgrensintegrerad stabstjänstövning.

Målgrupp

Kursen är främst avsedd för RO och OFSK, men även civila inom FM kan antas. Ansökan sker till det förband där den sökande är anställd. Förbandens nomineringar ska normalt vara insända till Försvarsmaktens högkvarter under januari månad för kursstart kommande höst.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

12

Startperiod

HT-23

Startvecka

Vecka 40

Slutvecka

Vecka 21

Behörighet

Antagningskrav enligt Försvarsmakten.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

25%

Urval

Urval sker i en särskild process inom Försvarsmakten.

Övrigt

Kursen är främst avsedd för RO och OFSK, men även civila inom FM kan antas. Ansökan sker till det förband där den sökande är anställd. Förbandens nomineringar ska normalt vara insända till Försvarsmaktens högkvarter under januari månad för kursstart kommande höst

Typ

Uppdrag

Kursdeltagare berättar

Johan Cedinger: krishanteringskonsult

Johan Cedinger är seniorkonsult inom risk-, kris- och kontinuitetshantering med en nytändning i reservofficerskarriären.

Anette Boox: stabsläkare

Anette Boox är stabsläkare på Livgardet och stabsmedlem i mellersta militärregionen.

Peter Sturesson: flygingenjör

Peter Sturesson är flygingenjör och vetenskaplig rådgivare inom flygvapnets utvecklingsorganisation.

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2023-03-02